Allt du behöver veta om schaktning – vad innebär den här typen av markarbete och så går processen till

Vad innebär schaktning|bizbay

Den här typen av markarbete skapar en stabil grund för att byggprojektet av exempelvis ett hus ska bli bra. Det är också viktigt att det avfall som uppstår under projektet hanteras på ett effektivt och miljövänligt vis.

Många byggentreprenader har skickliga och erfarna maskinförare och hanterar olika markarbeten. Dessa arbeten behövs vid olika projekt som ett brobygge, stora hyreshus och vid större vägarbeten. Projekten behöver ett välgjort markarbete för att ha en stabil grund att byggas på. Det är därför en viktig del i flera byggprojekt och kräver erfarenhet och kunskap för att kunna utföra arbetet på bästa sätt.

Vad innebär schaktning?

Inför exempelvis uppförande av ett hus utförs ett förberedande markarbete som kallas schaktning. Det innebär att man förbereder jorden genom att skapa en plan yta att bygga på och dessutom förbereda för att man ska kunna lägga kablar, dräneringsrör, VA-ledningar och andra installationer under mark. Många frågar sig om den här typen av markarbete är en kostnad eller en investering – och svaret är att det är både och. Den är en nödvändig del i ett byggprojekt för att senare kunna hantera renovationer och underhållsarbeten. Arbetet ser också till att grunden och marken är stabil och klarar större mängder belastning.

Så går schaktningsprocessen till

Flera faktorer behöver planeras innan arbetet utförs, bland annat behöver man upprätta en kontrollplan, arbetsmiljöplan, och en arbetsordning. Dessa faktorer innebär att regler för arbetsplatsen bestäms, en beskrivning på hur arbetet ska organiseras och vilka speciella skyddsåtgärder som kan behövas utföras. Kontrollplanen innebär att det säkerhetsställs att jorden i grunden uppför sig som förväntat.

Hitta företag som erbjuder schaktning i Stockholm

Det är storleket på arbetet som påverkar vilket pris det blir. Det finns flera företag som utför schaktning i Stockholm tillsammans med andra byggrelaterade tjänster som demontering, fräsning och rivning. I många fall finns det behov av fler tjänster utöver markarbetet, detta kan ske vid exempelvis byggandet av ett hus. Det kan vara lättare att vända sig till en verksamhet som erbjuder flera byggrelaterade tjänster och kan ta på sig ett helhetsansvar.

För att hitta företag som utför markarbeten som schaktning och få en kostnad för arbetet, är det enklast att höra av dig till olika företag och förklara byggprojektet. Be sedan om att få en offert på det planerade arbetet. På det här sättet skapas en klar bild över markarbetet som schaktning och kostnad för projektet. Kostnaden för arbetet kan variera och beror på faktorer som hur mycket material som kommer schaktas, hur många lastbilar som behövs och hur mycket material som kommer att tillkomma. Markens beskaffenhet kan också ha en betydelse. Det är också viktigt att titta närmare på om företaget värdesätter miljön och är certifierade till exempel enligt ISO 14001. Många verksamheter har egna återvinningscentraler som hanterar det överblivna avfallet.