Allt du behöver veta om Systematiskt brandskyddsarbete

Allt du behöver veta om Systematiskt brandskyddsarbete | Bizbay

Systematiskt brandskyddsarbete ska enligt lag upprätthållas av ägare nav en fastighet eller den som bedriver verksamhet i denna. För att detta ska ske på ett organiserat och korrekt sätt behöver man uppfylla vissa krav gällande brandskyddsprodukter och rutiner vid eventuell brand. Detta arbete kallas för SBA – eller Systematiskt brandskyddsarbete som förkortningen står för.

SBA inkluderar förebyggande arbete, för att undvika att en brand ska uppstå, och kontinuerligt underhåll av de produkter och rutiner som ska fungera ifall det trots allt skulle börja brinna. Det ska utses en ansvarig person för detta arbete och denne ska se till att de som befinner sig i byggnaden ska vara medveten om brandrutinerna. Vad ska man göra om en brand uppstår? Vilka utrymningsvägar finns i lokalen? Vart ska man samlas? Detta är otroligt viktigt för att undvika så många skador som möjligt.

Kan du få hjälp att skapa ett så säkert brandskydd som möjligt?

Att arbetet med brandskydd verkligen utförs och sker på rätt sätt är det den ansvarige skyldig att garantera. Däremot kan det vara en god idé att ta hjälp av ett företag för att ta fram en bra plan och rutiner för hur jobbet ska utföras. De kommer även kunna hjälpa dig att ta fram en checklista på saker som ska kontrolleras vid jämna mellanrum, så kallade egenkontroller. Med hjälp av särskilda webbprogram kommer du kunna få notiser som påminner dig om när dessa ska utföras. Ett företag som jobbar med SBA kan dessutom hjälpa er att dokumentera arbetet för att du lättare ska se vad som behöver åtgärdas, vilka kontroller som är genomförda och om de är genomförda i tid. Tack vare detta blir det lättare för dig som brandskyddsansvarig att se vad som fungerat och inte fungerat och i så fall få hjälp med hur brandskyddsarbetet kan förbättras.

Checklista vid egenkontroll

Hur brandskyddsarbetet ska se ut för din verksamhet eller byggnad beror helt på dess storlek och utformning. Därför kan också de praktiska checklistor du kan använda dig av vid egenkontroller skilja sig åt. För att ge dig ett hum om vad den kan inkludera kommer här exempel på saker som kan finnas med vid egenkontroll av en mindre anläggning:

Utrymningsvägar/Nödutgångar – Dessa ska vara tydligt utmärkta, ej vara blockerade samt vara rätt öppningsbara. Utrymningsplanen ska stämma överens med hur de ser ut i verkligheten.

Släckutrustning – Fungerande och väl utmärkta brandsläckare ska finnas på plats och får ej vara blockerade.

Brandlarm/Utrymningslarm – Fungerande brandlarm ska finnas på plats och ska kontrolleras med jämna mellanrum. Byggnaden ska även vara utrustad med manuella larmknappar.

Självklart är dessa bara några av de saker som ska kontrolleras av den ansvarige. Ta hjälp av specialister inom brandsäkerhet och brandskydd för att hitta lösningar och rutiner som är anpassade efter just din verksamhet och lokal.