Allt du behöver veta om IP Mjölk

IP mjölk | Smak Certiffiering

IP mjölk är en standard för kvalitetssäkrad mjölkproduktion inom IP-standarden som finns både som grundcertifiering och på sigillnivå; det finns också ett flertal tillvalscertifieringar. Notera att IP mjölk är den gamla benämningen, numera ingår den i certifieringen IP Nöt och Mjölk, men där vi i denna artikel kommer att behandla kraven och reglerna för delen om mjölkproduktion.

IP:s certifiering för mjölkproduktion ger högre livsmedelssäkerhet, bättre djuromsorg, minskad miljöpåverkan och bättre arbetsvillkor. Med Svenskt Sigill-märkningen blir det enklare för konsumenterna att välja rätt produkter. 

 • IP Mjölk Grundcertifiering ställer krav kring livsmedelssäkerhet och djuromsorg i nivå med svenskt lagstiftning.
 • IP Sigill Mjölk är aningen mer ambitiös än grundcertifieringen. Den strävar efter att skapa hög djurvälfärd samt minska miljöpåverkan från mjölkproduktionen. För att ge djuren ett så bra liv som möjligt finns utöver regler kring skötsel, tillsyn och smittskydd även olika krav på åtgärder som ger ökade förutsättningar för naturligt beteende. 
 • Tillval klimatcertifiering innebär att ytterligare åtgärder måste vidtas för att minska miljöpåverkan i samband med uppfödningen av mjölkdjuren. 

Krav inom IP mjölk

IP mjölk certifiering för mjölkproduktion inkluderar krav och regler inom följande områden:

 • Stallmiljö
 • Märkning, journalföring och spårbarhet av djur
 • Djuromsorg
 • Kalven
 • Foder, vatten och utfodring
 • Läkemedel och övriga behandlingar
 • Smittskydd
 • Spårbarhet av produkter

Nedan områden tillkommer i IP Sigill mjölk:

 • Transport
 • Grundförutsättningar för produktsäkerhet
 • Odlingsplats och biologisk mångfald
 • Etablering och åtgärder i växande gröda
 • Nöd- och olycksfallsberedskap

Fördelar att certifiera sig enligt IP mjölk

IP mjölk är en kvalitetsstämpel av mjölkprodukter som främjar inte bara god djuromsorg, utan säkerställer även säkra och spårbara livsmedel och gynnas miljön. Den säkerställer att din verksamhet uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg. 

Certifiera din verksamhet enligt IP mjölk idag

Med en IP:s certifiering för mjölkproduktion på sigillnivå får din verksamhet rätten att märka dina produkter med Svenskt Sigill-märkningen. Det är ett välkänt märke som säkerställer att kunden kan känna sig trygg när de köper dina produkter. Alla företag, stora som små, kan certifiera sig enligt IP mjölk, och vi rekommenderar alla att göra det.
Du kan certifiera dig genom att kontakta ett av de oberoende certifieringsbolagen som erbjuder IP mjölk.