Allt rivningsarbete i Göteborg eller Stockholm ska utföras på ett säkert sätt

Allt rivningsarbete i Göteborg

Det finns olika sätt att utföra ett rivningsarbete. Ett vanligt uppdrag går ut på att riva ned delar av en byggnad vid en renovering eller en nybyggnation. Det kan även handla om att byggnaden ska rivas helt och hållet. Rivningsarbeten, oavsett om det är ett skjul eller ett flervåningshus i betong, kan snabbt gå riktigt fel om utförandet är slarvigt eller felaktigt. Det handlar inte bara om att rivningen kan orsaka oväntade och oplanerade skador, det förekommer även att personal och människor i omgivningen drabbas.

God planering förebygger risk

Om ett rivningsarbete utförs på rätt sätt kan du hålla riskerna till en minimal nivå. Naturligtvis kan oväntade händelser ändå inträffa men det är mycket ovanligt. Det handlar till stor del om att känna till byggnadens konstruktion. Som företag behöver man känna till byggnadens bärförmåga genom att studera ritningar och i vissa fall ta några prover.

Olyckor sker även idag under modern tid. Trots att det finns klara regler och föreskrifter så kan slarv, misstag eller ren otur leda till olyckor med grava konsekvenser. Det är alltid värt att vända sig till ett företag som har lång erfarenhet av rivningsarbete och som kan visa prov på sin erfarenhet och kompetens, exempelvis i form av goda referenser.

Skadligt material

Enligt Arbetsmiljöverkets regler är det arbetsgivarna, byggherrarna och byggarbetsmiljösamordnarna som ansvarar för att undersöka risker vid en rivning. Det kan exempelvis förekomma hälsoskadligt byggmaterial i byggnaden, speciellt hos industrier och äldre hus. Under ett rivningsarbete i Göteborg eller annan ort kan det hända att byggnaden innehåller asbest eller andra material som måste omhändertas på rätt sätt. Just asbest kan snabbt sprida sig till lungor, speciellt när materialet bryts sönder under en rivning. Asbest och kvarts (damm) är de två vanligaste riskerna vid en rivning. Naturligtvis finns det även andra risker, exempelvis när det kommer till uppgiftens belastning på kroppen, vibrationer från olika maskiner samt hörselskador från buller och högt oljud.

Vänd dig till ett professionellt företag från start

Om du ska utföra en rivning gäller det att rätt företag och personer tar hand om uppdraget. Det finns flera stadier i processen som måste hanteras på rätt sätt, från förstudierna och provtagningarna till skrivandet av en rivningsbeskrivning. Denna beskrivning ska bland annat innehålla:

  • Hur objektet är konstruerat
  • Vilka material som används eller finns
  • Vad som ska rivas först
  • Om det finns speciella skyddsåtgärder
  • Om det finns hälsoskadliga material och hur dessa ska omhändertas
  • Om det finns en risk för smittor

Detta är bara en liten del av allt som en konsult hos ett rivningsföretag behöver ha koll på redan innan själva rivningen utförs. Oavsett om du behöver utföra rivningsarbeten i Stockholm eller någon annan storstad, vänd dig till ett professionellt och erfaret företag.