Avloppsteknik är en viktig del av den mänskliga historian

Avloppsteknik är en viktig del av den mänskliga historian | Bizbay

Avloppen har en viktig roll i samhället. De ser till att ta hand om avloppsvattnet som kommer från hem, sjukhus och skolor samt från gatubrunnar och mycket mer. Just avloppsvatten är en term som syftar på både vattnet som spolas ned från våra toaletter och även vatten från duschen, diskningen och tvätten. Allt detta vatten förs genom ett avloppssystem till en avloppsanläggning där vattnet behandlas och kan återintroduceras.

Teknik från det antika Rom

Det var de gamla romarna som la grunden till det som idag är en självklar del av vår vardag. Flera av det romerska rikets byggnader och system finns kvar än idag. Ett av dessa system, det gamla kloaksystemet Cloaca Maxima, används än idag i den italienska huvudstaden Rom. Detta underjordiska avloppssystem anses komma från 600-talet f. Kr. Arkeologer har även upptäckt stora avloppssystem under andra storstäder, exempelvis i Jerusalem och Alexandria.

Det har naturligtvis hänt en hel del med avloppssystemen och avloppsteknik genom tiderna. I de svenska storstäderna Stockholm och Göteborg byggdes det stora avloppssystem under 1860-talet. I början var det förbjudet att ansluta toaletten till systemet, endast disk- och tvättvatten fick rinna genom rören.

Den moderna avloppslösningen

Idag finns det i princip två lösningar. Den första är att en byggnad eller ett hem ansluts till det kommunala avloppssystemet. De flesta byggnader som finns i områden där många bor är kopplade till det kommunala systemet. Vattnet renas i en stor reningsanläggning innan den åker ut till exempelvis sjöar, havet eller olika vattendrag. Det är dock långt från alla byggnader som är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Många hus och hem har enskilda avlopp och egna små reningsanläggningar. Oavsett vilket system du har är det viktigt att du använder dig av rätt produkter om och när du ska renovera eller reparera något som har med avloppet att göra. Ska du reparera eller ersätta en del kan du kan börja med att försöka hitta en exakt likadan produkt, helst från samma tillverkare och återförsäljare. Inom avloppsteknik finns reservdelar som även håller hög kvalitet, oftast högre än de gamla delarna som funnits där i flera år.

Hitta rätt tillverkare

Om du inte kan hitta exakt samma produkt är det en god idé att börja leta efter bra alternativ. Du kan oftast hitta produkter som ser likadana ut, som åtminstone är mycket snarlika eller som ser annorlunda ut men utför samma uppgifter. Om du är fundersam över något kan du alltid höra av dig, antingen till företaget som säljer produkten eller till företaget som tillverkade produkten. Inom avloppsteknik finns reservdelar till WC och även till många andra delar av hemmet. Många gånger hittar du även andra praktiska produkter inom VVS från ett och samma företag.