Bra att veta om brolansering

brolansering | Bygging uddemann

Här får du veta allt, eller nästan allt i alla fall, som du behöver kunna om brolansering och olika bygga-broar-tekniker. 

Vad är brolansering?

Att bygga en bro är ett komplicerat projekt med många olika steg som går att göra på flera olika sätt, ofta med flera faktorer för säkerhet och teknisk komplexitet för projektledaren att ta hänsyn till. Det kan till exempel handla om bygga en bro på en järnväg som trafikeras eller att bron ska byggas över vatten. Sådana situationer gör det svårt att bygga bron precis där den ska vara. I den typen av fall används ofta en alternativ metod vid namn brolansering. Denna metoden innebär att man bygger bron vid sidan eller i närheten av den slutgiltiga platsen för brobygget.

Vad används brolansering till?

När det inte går att bygga en bro på plats av någon anledning är brolansering en av de bästa alternativen. Metoden används vid tillfällen då det helt enkelt inte går att bygga för risk att störa en viktig del av infrastrukturen, exempelvis trafiken. Metoden går ut på att färdiga delar av bron dras ut till sin rätta plats i form av en etappvis lansering. Brolanseringen utförs under de perioder då det stör så lite som möjligt, exempelvis på natten när det finns lite till ingen trafik. I enstaka fall flyttas hela bron i ett enda stycke, men i de allra flesta fallen delas bron upp i flera delar för etappvis lansering.

Fördelarna med att använda brolansering

Brolansering gör det möjligt att bygga bron vid sidan av istället för på plats; en klar fördel vid tillfällen då brobyggandet riskerar att störa människors vardag, pågående verksamheter eller viktiga samhällsfunktioner. I vissa fall kan en brolansering också innebära att jobbet blir färdigt snabbare och att det potentiellt även blir billigare. Brobyggen över vatten, på grund av dess komplexitet, kan bli både kostsamt och komplicerat om bron ska byggas på plats. Genom att bygga delarna på land och sedan dra ut dem till sin rätta position kan brobyggandet både bli billigare, säkrare och snabbare.

Utrustning för brolansering

Exakt vilken utrustning som behövs beror självfallet på broprojektet utformning och natur, men vid fallet av brolansering är någon typ av transportsystem ofta nödvändigt för att flytta alla brons delas. Behöver du utrustning för brolansering? Då är vårt heta tips att kolla in Bygging-Uddemann. Ta en sväng förbi deras webbplats för att lära dig mer om brolansering och hur de kan hjälpa dig med ditt nästa broprojekt.