Bra energieffektivisering fyller en viktig roll i samhället och även runt om i världen

Bra energieffektivisering fyller en viktig roll i samhället och även runt om i världen | Bizbay

Så gott som alla samhällen strävar efter att bli mer effektiva, speciellt när det kommer till energiförbrukningen. Genom tiderna har vi utvecklat flera metoder för att bli mer effektiva, speciellt inom byggbranschen. Vi går igenom olika åtgärder, både små- och storskaliga, som används för att effektivisera energiförbrukning i samhället.

Vad är energieffektivisering?

Svaret på frågan ”vad är energieffektivisering” är relativt simpel. Det handlar om effektivare användning av energi i dess olika former. Ett exempel på storskalig energiförbrukning är uppvärmningen av hus och hem. Genom tiderna har flera åtgärder och inte minst tekniska innovationer lett till energieffektivisering i byggnader.

Fjärrvärmeanläggningar är ett klockrent exempel på en storskalig energieffektiviseringsåtgärd, speciellt i Sverige där avfallsförbränning gör att dessa anläggningar fyller flera viktiga funktioner i samhället. Hushålls värms upp på ett effektivt sätt samtidigt som avfall kan hanteras på ett miljövänligt sätt, en oslagbar kombination. Faktum är att andra länder betalar Sverige för att få skicka över sitt avfall till våra fjärrvärmeanläggningar, vilket gör detta till en global effektiviseringsåtgärd.

Andra exempel på energieffektivisering

Uppvärmning av byggnader kan effektiviseras på flera sätt. Introduktionen av fjärrvärme gjorde det lättare för närliggande hushåll att värmas upp, detta är dock långt från den enda viktiga åtgärden. Byggnader kan vara olika bra på att tillvarata värmen, oavsett var den kommer från. Detta gör oss till småskalig energieffektivisering, det vill säga åtgärder som i princip bara påverkar en specifik byggnad.

Tillvaratagandet av värmen påverkas i hög grav av byggnadens isolering. Här handlar det om att isolera väggar och tak på rätt sätt och med rätt material. Värmeisoleringen behöver utföras på rätt sätt eftersom en byggnad även behöver kunna ventilera på ett effektivt sätt. Många byggentreprenörer anlitar konsulter inom energieffektivitet för att hitta den rätta balansen av isolering och ventilation.

Ju bättre isolerat det är, desto mindre energi behöver en byggnad för att värmas upp och inte minst för att bevara värmen. För att förbättra isolering går det att utföra tilläggsisolering eller i vissa fall byta eller täta byggnadens fönster. Detta är bara några av de åtgärder som kan utföras. Det går även att använda effektiva ventilationssystem med värmeväxlare, belysning med lågenergilampor och mycket mer. Det bästa är dock om byggnaden har bra isolering redan från start.

För mycket isolering kan dock göra det olidligt varmt i en byggnad. Idag finns det system som kan anpassa temperaturen inomhus, både genom värmesystem och kylsystem.

Energieffektivisering i byggnader

Byggentreprenörer har flera regler att förhålla sig till när det kommer till energiförbrukning och energihushållning. För att säkerställa att en byggnad uppfyller de olika kraven och reglerna från Boverket anlitas konsulter inom energieffektivitet samt andra relaterade områden. Energieffektiviseringen är viktig ur flera perspektiv. Effektiviseringen hjälper regeringen att nå de högt uppsatta klimat- och energimålen samtidigt som de även bidrar till att minska samhällets miljöpåverkan.