MEST POPULÄR

Välfungerande trafiksignaler ökar och förbättrar framkomligheten i stora och moderna städer

  I stora städer är det oerhört viktigt med framkomlighet i trafiken. Trots det är köer ett faktum i rusningstrafiken. Det finns olika sätt att...