Därför finns kontrastmarkering för dörr och glaspartier

De flesta har någon gång råkat krocka med ett glasparti, slagit huvudet i en dörr eller missat ett trappsteg när trappan inte varit tillräckligt tydligt utmärkt. Det är en smärtsam upplevelse. Och om du av någon anledning har nedsatt syn kan det vara förenat med livsfara att gå utanför dörren om det inte finns något som tydligt markerar ett hinder. Det är den främsta anledningen till varför det finns kontrastmarkering för dörr, glasparti och trappa. Men det finns även andra anledningar att kontrastmarkera.

Syftet med kontrastmarkering

Kontrastmarkeringar ökar både människor och djurs säkerhet, gör det lättare att orientera sig i samhället och kan användas i dekorativt syfte. För att tjäna sitt syfte måste en kontrastmarkering för ett glasparti, dörr eller trapp ha en ljushetskontrast på minst 0,40 mot den omgivande miljön enligt Natural Color System, (NCS). En kontrastmarkering kan bestå av en avvikande färg, form eller material.

Vad är en kontrastmarkering för en dörr?

En kontrastmarkering för en dörr syftar till att synliggöra en dörr som exempelvis en entrédörr, en toalettdörr eller dörrar till och från utrymningsvägar. Ofta kontrastmarkeras en dörr genom att karm och foder kontrasterar mot väggen och dörrbladet. Har lokalen en automatisk dörr kan en kontrastmarkering visa dörrens svepyta för att hindra att någon skadas när dörren öppnas.

Vad är en kontrastmarkering för ett glasparti?

Glas är ett material som av förklarliga skäl utgör hinder för människor med synnedsättning. Därför är det viktigt att glaspartier markeras tydligt. Men en kontrastmarkering för ett glasparti behöver knappast vara missprydande eller störa omgivningen. I många fall kan kontrastmarkeringar för glas snarare förhöja miljön. Motiv av flygande fåglar, slingrande växter eller företags loggor är exempel på dekorativa kontrastmarkeringar.

Vilka regler finns för kontrastmarkering av glaspartier, trappor och dörrar?

I plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF) finns övergripande krav på tillgänglighet för människor med synnedsättning, nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det finns även förtydliganden av kraven i Boverkets byggregler (BBR). Eftersom miljöer skiljer sig åt, är regelverk ofta generellt skrivna. Det gör det förstås svårt att tolka regler för kontrastmarkering av glaspartier, trappor och dörrar. Se därför till att ta experthjälp från en skylttillverkare för att säkerställa att lagarna följs. Att justera en kontrastmarkering på glaspartier eller dörrar i efterhand kan bli en både missprydande och kostsam historia.