Du kan enkelt köpa lagerbolag för att starta din verksamhet på ett snabbare sätt

Du kan enkelt köpa lagerbolag för att starta din verksamhet på ett snabbare sätt | Bizbay

Den svenska byråkratin är relativt snabb för nyföretagare, åtminstone jämfört med många andra länders processer. För många är den dock inte tillräckligt snabb. Det finns en hel del att känna till och ta hand om innan du kan starta ditt företag, ansöka om F-skatt och börja fakturera. Idag finns en enkel metod för att snabbt komma igång med företagandet.

Vad är ett lagerbolag?

Det är inte många företagare som kan svara på frågan ”vad är ett lagerbolag?”. Det beror på att de förmodligen tagit den långa vägen till bildandet av sitt företag. Lagerbolaget är ett aktiebolag som någon, oftast ett företag, har bildat och satt på ”lager”. Dessa företag har aldrig använts för att bedriva någon typ av verksamhet. Anledningen till att det finns lagerbolag är för att det går mycket snabbare att köpa ett företag och byta ägare jämfört med att behöva starta ett helt nytt företag.

Är lagerbolag lagligt?

Ja, det är lagligt. Bolagsverket anger att det finns speciella krav vid bildandet av lagerbolagen, i synnerhet om de ingår i en serie av bolag (vilket de oftast gör). Det är enkla krav som anger att lagerbolagen ska ha samma företagsnamn men med olika identifierande siffor (Ex: Lagerbolag 1, Lagerbolag 2…). Samtliga bolag ska ha en och samma ägare samt stiftare. När en person vill köpa lagerbolag tar de över äganderätten. Värt att notera att det kan dröja innan Bolagsverket registrerat ett ändrat företagsnamn. Det innebär att företaget under de första veckorna kommer att ha lagerbolagsnamnet.

Angående företagsnamnet

Namnet du väljer för ditt företag är viktigt av flera anledningar. När du köper lagerbolaget kommer en av de första åtgärderna du utför att vara ett namnbyte. I många fall får du göra detta direkt vid köpandet av lagerbolaget, då med hjälp av företaget som säljer bolaget. Vanligtvis får du fylla i tre förslag på passande namn. Dessa skickas sedan in till Bolagsverket för godkännande och registrering. Det är inte alltid Bolagsverket godtar samtliga namn, vilket har lett till att många företag som säljer lagerbolagens även erbjuder möjligheten att granska namnförslagen innan de skickas in.

Vad kostar det att köpa lagerbolag?

Det beror på vem du vänder dig till. Idag finns det många företag som tillhandahåller denna tjänst, oftast i kombination med relaterade tillvalstjänster. Ett bra exempel är företag som erbjuder möjligheten att köpa lagerbolag samt få konsultation kring verksamheten, domännamnsregistrering och så vidare. Ett vanligt pris för tjänsten ligger på 6 – 7 000 kronor.

Vid bildandet av ett aktiebolag krävs det att det finns ett aktiekapital på 50 000 kr. Det innebär att lagerbolagen som bildats som aktiebolag har ett innestående aktiekapital på 50 000 kronor, ett aktiekapital som behöver lösas av den nya ägaren. Aktiekapital behöver inte nödvändigtvis bestå av kontanter, det kan även vara företagets egendomar som täcker detta värde.

Det finns många fördelar med att köpa ett lagerbolag, inte minst att det går snabbare än att starta företaget från start.