En 10-stegs guide för att starta restaurang

När du ska starta restaurang finns det ett flertal saker du bör tänka på. Nedan följer en starta-restaurang-checklista med 10 steg som du bör ta innan du öppnar en restaurang:

1. Definiera ditt restaurangkoncept.

Ditt restaurangkoncept bör vävas in i alla aspekter av din verksamhet, från själva maten till service. Ditt koncept bör också återspeglas i namnet på din restaurang, utformningen av menyn och din inredning.

2. Skapa en affärsplan för din restaurang.

Du som drömmer om att starta en restaurang bör lägga fokus på din affärsplan då den bör lägga grunden för din verksamhet. Var noga med att inkludera en sammanfattning, företagsbeskrivning, branschanalys, geografisk analys, målgruppsanalys, plan för hantering av livsmedel, preliminär meny, marknadsplan, ledarstrategi och ekonomisk plan inkluderat en starta restaurang budget.

3. Undersök finansieringsalternativ för din restaurang.

Bedöm dina startkostnader för restauranger, exempelvis driftskostnader, för att avgöra hur du ska finansiera din restaurang. Det finns ett antal alternativ att överväga, från att ta hjälp av en investerare till att ansöka om ett lån. Var noga med att beräkna din break-even-punkt samt skapa en ekonomisk analys, för att få en bättre förståelse för ditt förutsägbara kassaflöde. Att beräkna och ha koll på din starta restaurang kostnad är mycket viktigt för en framgångsrik verksamhet.

4. Skaffa licenser och tillstånd som behövs för att öppna en restaurang.

Bortsett från de vanliga företagslicenser och tillstånd som krävs, finns det andra licenser du behöver ha på plats om du vill starta egen restaurang. Det handlar exempelvis om alkoholtillstånd samt tillstånd för att hantera livsmedel. Var noga med att göra din forskning om livsmedelssäkerhet och skapa en lista över standarder du måste följa.

5. Registrera ditt företag.

Du måste registrera ditt företag hos skatteverket. Du kan också tänka på att registrera ditt restaurangnamn hos Bolagsverket för att hindra folk från att kopiera dig och dra nytta av din restaurangs framgång.

6. Välj rätt plats.

Läget och lokalen när du ska starta restaurang kan ha stor betydelse. Exempelvis är gångavstånd en viktig faktor att tänka på vid urvalsprocessen av lokal. Du vill också utvärdera storlek och inre form för att avgöra vilken miljö och typ av lokal som passar bäst för din restaurang.

7. Beställ restaurangutrustning.

Restaurangutrustning kan bli dyr så du vill vara strategisk när du väljer vad du ska köpa eller hyra. Lista allt du behöver – vilket beror på din meny – kontra vad du vill ha, från köksutrustning till inredning i matsalen. Du kan spara pengar genom att köpa vissa saker begagnat. Ta beslut baserat på din budget och din ekonomiska analys.

8. Anlita rätt personal.

Gör en lista över hur mycket personal du behöver för att driva restaurangen effektivt. Efter du har bestämt det kan du börja söka efter personer att anställa. Medan du gör det, bör du också bestämma om du vill bearbeta löner själv eller använda ett externt löneprogram. 

9. Skapa en meny.

Din meny är mitt i din restaurang och bör återspegla ditt koncept och varumärke. Men det är också ett marknadsföringsverktyg som kan hjälpa övertyga nya gäster att prova din restaurang. Dina beskrivningar ska vara kortfattade men tilltala din målgrupp.

10. Ta fram en marknadsföringsplan.

Innan du öppnar en restaurang är det viktigt att utveckla en marknadsföringsplan som driver kännedom om er restaurang, bidrar till att ni får nya gäster samt skapar en lojal kundbas. Tips är att marknadsföra din restaurang via sociala medier och Google.