En miljöpolitik för företaget – därför är det viktigt och så går det till att utarbeta en

En miljöpolitik för företaget - därför är det viktigt och så går det till att utarbeta en | Bizbay

Återvinning har en stor miljöpåverkan om den hanteras på ett miljömässigt, effektivt och professionellt sätt. Svenska återvinningen har skapat en årlig minskning av de globala koldioxidutsläppen med 6 miljoner ton och detta motsvarar omkring 10 % av de totala svenska utsläppen av växthusgaserna.

Återvinning och miljöpolitik håller ihop

I Sverige har återvinningen varit framgångsrik och de avfallsflöden inom återvinning som växer snabbast är elektronikskrot. Här har lösningar skapats för att fler produkter ska kunna återanvändas och exempelvis återvinns CRT-skärmar till röntgenglas eller blästringsmaterial. Plasten kan sorteras på det sätt att den del som innehåller flamskyddsmedel kan skiljas från  den rena plasten, vilket skapar möjligheter där mer plast kan föras tillbaka till kretsloppet.

Att sälja järnskrot till ett bra pris

För att processen ska bli enkel och smidig har återvinningsföretag utarbetat leverantörsanpassad hantering och effektiva transportsystem. Containrar där det går att slänga sin järnskrot finns utplacerade hos avtalspartners runt om i hela Sverige. Avfallet transporteras sedan för vidare sortering och hantering på återvinningscentraler för att sedan levereras vidare till smältverk eller legobearbetningsföretag. Där framställs en råvara av högsta kvalitet som i sin tur transporteras till olika smältverk med samarbeten runt i Europa. 

Det är viktigt att återvinningsföretag kan garantera en miljövänlig och effektiv hantering av järnskrot. Genom att företaget är kvalitets- och miljöcertifierad kan detta till en viss del garanteras, det är även fördelaktigt om återvinningsföretaget endast anlitar miljögodkända entreprenader i sitt arbete. Allt arbete bör dokumenteras enligt ISO 9001 och ISO 14001 för maximal garanti.

De flesta metaller går att återvinna oändligt många gånger utan att de tappar i kvalitet och genom att sälja järnskrot till ett bra pris minskas miljöpåverkan. Det är inte bara ett miljövänligt val utan det finns även ekonomiska möjligheter. Återvinningsprocessen leder till att mer material återvinns, avfallsmängderna minskar och kostnaderna sänks. Hälften av allt stål som tillverkas i världen kommer från återvunnet järnskrot och stål är det mest återvunna materialet i världen. Det är väldigt energikrävande att framställa nya metaller oavsett sort, man sparar ungefär 75 % av energin genom att tillverka stålet från ett återvunnet material. 

Sälja järnskrot och utarbeta en miljöpolicy på verksamheten

Att företag inte har någon miljöpolicy på arbetsplatsen är vanligt och för att kunna fortsätta miljöarbetet krävs det inte bara att sälja järnskrot utan också att utarbeta en effektiv och strukturell miljöpolitik för verksamheten. Bra riktlinjer är att den ska vara enkel och genomförbar för företaget. Återvinningsföretag hjälper ofta till med detta och miljöpolicyn bör bland annat innehålla information om åtgärder som ska genomföras för att minska på miljöpåverkan och att arbetet på verksamheten sker i linje tillsammans med gällande krav enligt lagen.