Fördelar med att anlita en erfaren korrekturläsare för att säkerställa kvaliteten på dina texter

Korrekturläsning online | Bizbay

Text och information är oerhört viktigt för företag idag. Detta beror bland annat på att många verksamheter finns online och därmed måste beskriva sina tjänster i text. För att läsaren ska hålla sig intresserad är det av största vikt att kvaliteten på texterna är hög.

Men hur säkerställer man att textnivån och kvaliteten är på topp? Om det är du själv som skriver texterna kan det ofta vara väldigt svårt att hitta fel i texten. Man blir blind för sina egna stycken. Då är det bättre att anlita något som kan korrekturläsa texterna. Detta innebär att någon läser igenom texten, ändrar formuleringar, hittar eventuella grammatiska fel och helt enkelt förbättrar flödet. Det ska vara enkelt att läsa en text. Genom att korta ner stycken eller meningar och förenkla språket blir det lättare att hålla fokus när man läser. 

Uppgifterna som en korrekturläsare utför är bland annat att rätta stavfel, korrigera särskrivningar och syftningsfel. Det är dock skillnad på korrekturläsning och språkgranskning. En person som korrigerar text säkerställer att språket är korrekt. En språkgranskare däremot går in och gör större förändringar, exempelvis skriver om hela stycken för att förbättra flytet. En språkgranskare kan även ändra om texten så att den är bättre riktad mot en särskild målgrupp. Om skribenten som skrivit texterna är skicklig behövs oftast endast korrekturläsning.

Idag kan du hitta många duktiga och erfarna korrekturläsare online, både frilansare men också hos större byråer. För dig som vill beställa översättningar är det extra viktigt att du även anlitar en skicklig språkgranskare eller någon som kan korrigera texterna. Även en erfaren översättare kan göra misstag och syftningsfel. Fördelen när du beställer översättningar och korrekturläsning online från ett större företag är att du ofta kan få hjälp med granskning av texter på flera språk, inte bara svenska. Har du beställt översättningar från exempelvis svenska till tyska kan du alltså få hjälp med granskning av en tysk språkgranskare.

Innan du anlitar ett företag är du förmodligen intresserad av att veta vad korrekturläsning pris ligger på. Olika företag sätter naturligtvis sina egna individuella priser, men på ett ungefär kan du räkna med att betala cirka 1 000 kronor för en text på 8 000 ord. Priserna kan också variera beroende på hur kort deadline det är. Vissa erbjuder rabatter om det gäller större beställningar. Det bästa är att höra av dig till flera olika byråer eller frilansare för att ta reda på deras korrekturläsning pris. Eftersom det är stor konkurrens bland korrekturläsare finns det ofta bra möjligheter att hitta skickliga personer som erbjuder förmånliga priser. Kolla även upp om personen i fråga har någon särskild spetskompetens. Detta kan vara viktigt om texterna rör specifika branscher där terminologin kan vara snäv. När du väl ska anlita en granskare är det bra att få reda på deras tidigare erfarenheter samt läsa igenom recensioner. Om du betalar för att få dina texter korrigerade ska de ju även bli riktigt bra.