Fördelar med en extern IT-tekniker på företaget- öka effektiviteten och ha tillgång till rätt kompetens

IT-support på heltid | Bizbay

Alla företag har inte vare sig de ekonomiska möjligheterna eller en tillräckligt stor verksamhet för att alltid ha rätt IT-kompetens på plats. Det finns dock lösningar som gör det möjligt även för mindre företag att få hjälp med sina IT-system och sin hårdvara.

IT-support för mindre företag

Få saker i ett företag är ett sådant hinder för full effektivitet som IT-system som inte fungerar eller datorer som går sönder vid helt fel tillfälle. Trots detta är kostnaden för att ha en heltidsanställd eller flera för att arbeta med detta många gånger alldeles för hög för mindre företag och organisationer. Vissa verksamheter väljer då att anställa någon på deltid, med den stora nackdelen att inte ha någon på plats när problemen uppstår. Det kan också vara svårt att anställa någon med rätt kompetens som vill arbeta deltid. Det finns dock praktiska lösningar även för mindre företag som är i behov av IT-kompetens inom både system och hårdvara, och som innebär full tillgång till service när den faktiskt behövs.

I ett mindre företag kanske det inte alltid är motiverat att anställa en IT-tekniker som alltid finns på plats. Eftersom man ju aldrig vet när problemen eller behovet kan uppstå, så skulle det innebära en ineffektiv användning av den anställdes arbetstid. Det innebär också stora och onödiga kostnader för att försäkra sig om att alltid ha rätt kompetens på plats. En lösning som vissa mindre och medelstora företag använder sig av är att anställa en tekniker på deltid. De stora nackdelarna med detta är att stopptiderna riskerar att bli längre, då kompetensen inte finns i verksamheten på heltid. Det leder i sin tur till frustration och en sämre arbetsmiljö för övriga anställda. Att inte kunna få IT-support när det behövs som mest är en källa till både irritation och minskad effektivitet.

En mer effektiv lösning på detta problem, som också gör det möjligt även för den minsta firma att ha tillgång till IT-support på heltid, är att anlita ett företag som kan erbjuda en IT-konsult och support under verksamhetens alla arbetstimmar. Support på distans kan göra det möjligt att lösa många av de problem som de anställda stöter på med både system och hårdvara, och kan därför öka effektiviteten så medarbetare inte längre behöver vänta på att få hjälp med sina datorproblem. Vid behov kan även en IT-tekniker även lösa problemen på plats, vilket ytterligare ökar tryggheten och effektiviteten.

En IT-konsult kan även vara behjälplig när det gäller investeringar i nya system eller ny hårdvara, genom att ge goda råd kring både IT-systemens uppbyggnad och användning samt inköp.  Genom att låta personal med rätt kompetens strukturera inköp av ny IT-utrustning minskar andelen felköp och det som köps in blir särskild anpassat efter den verksamhet i vilken de ska användas. Det finns också ofta möjligheterna att hyra eller leasa hårdvara, vilket ytterligare ökar användarvänligheten och kostnadseffektiviteten, särskilt för mindre företag som vill undvika stora ekonomiska investeringar i klump. När nya system ska introduceras som arbetsverktyg kan en konsult även utbilda de anställda så att inkörsperioden blir kortare och de anställda slipper arbeta med system där de måste lära sig alla nya funktioner själva. Att lära sig ett system själv ökar alltid risken för att systemet inte utnyttjas så effektivt som det kan. Detta undviks i stor utsträckning genom att låta kompetent personal som är utbildad på området utbilda de anställda.