Fördelar och nackdelar med havsbaserad vindkraft

havsbaserad vindkraft

Vindkraft är en förnybar, koldioxidfri energi. Framtiden behöver fler hållbara energilösningar för att vi ska kunna förse världens befolkning och företag med energin de behöver, samtidigt som vi inte utsätter vår värld för onödig miljöpåfrestning. Men för att kunna förse världen med helt förnybar och miljövänlig energi krävs nya, kreativa lösningar, där havsbaserad vindkraft ser väldigt lovande ut.

Medan havsbaserad och flytande vindkraftverk erbjuder en rad fördelar finns det fortfarande utmaningar vi måste ta oss an. Nedan har vi listat de främsta fördelarna och nackdelarna med havsbaserad vindkraft som identifierats tills idag. Men detta är bara toppen av isberget. Havsbaserad vindkraft är relativt nytt och har inte testats tillräckligt länge för att vi ska ha full förståelse för vad de innebär och har för påverkan på vårt samhälle och värld.

Fördelar med havsbaserad vindkraft

Snabbare vindar

Havsvindar är vanligtvis mycket snabbare än vindarna på land. Små ökningar i vindhastighet ökar energiproduktionen markant: ett vindkraftverk i 6.7 m/s vindar genererar dubbelt så mycket energi som ett vindkraftverk i 5.4 m/s vindar. Högre vindhastigheter till havs innebär att våra vindkraftverk kan generera snabbare och mer energi.

Stabilare vindar

Havsvindar är vanligtvis mycket stabilare än de på land. Stabilare vindar innebär en mer tillförlitlig energikälla.

Lokala energikällor

Många kustområden har väldigt höga energibehov. Till exempel: hälften av USA befolkning bor nära ett kustområde med största andelen i stora kuststäder. Att upprätta farmar för havsbaserade och flytande vindkraftverk i dessa områden kan hjälpa oss bemöta dessa energibehov med hjälp av lokala energikällor.

Allmänna fördelar med vindkraft

Havsbaserad vindkraft erbjuder samma fördelar som landbaserad vindkraft. De erbjuder förnybara energi, de konsumerar inget vatten, de erbjuder möjligheten till lokala energikällor, de skapar jobb och de utsöndrar inga miljöfarliga ämnen eller växthusgaser.

Nackdelar med havsbaserad vindkraft

Hög kostnad för havsbaserad vindkraft

Kostnaden för vindkraft till havs är i dagsläget relativt dyrt och svårt att bygga och underhålla:

  • Det är en komplex process att bygga robusta och säkra vindfarmar i vatten djupare än 60 meter. Flytande vindkraft ser dock ut lösa denna utmaning.
  • Vågor, eller till och med väldigt starka vindar i stormar eller orkaner kan skada vindkraftverken.
  • Produktionen och installationen av elkablar under vattnet för att överföra elektriciteten till land kan vara väldigt dyrt.

Okänd påverkan på havet

Effekterna havsbaserade vindkraftverkfarmar har på havsdjur är ännu inte helt förstått.

Förstör kustlinjen

Havsbaserade vindkraftverk synliga från kustlinjen kan vara ett impopulärt tillägg till utsikten för individer som bor i närheten, och kan till och med potentiellt påverka turism och värdet på närliggande lokaler och bostäder.

Havsbaserad vindkraft – framtidens energi

Vad flytande vindkraft har för framtid och till vilken grad den kommer ändra förutsättningar för vårt samhälle är ännu inte helt förstådd. Initiativen för havsbaserad och flytande vindkraft är många, men det kvarstår att se effekterna av dem.
Den kanske största utmaningen med havsbaserad och flytande vindkraft är dess komplexa tillverknings- och installationsprocess. Enbart ett fåtal företag runt om i världen har utrustningen och kompetensen som krävs för att upprätta havsbaserade vindkraftverk snabbt och säkert till ett överkomligt pris.