Företagshälsovård – en kort guide över vad det är och hur det berör verksamheten

Företagshälsovård – en kort guide över vad det är och hur det berör verksamheten | Bizbay

Arbetsmiljölagen anger att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa förekomsten av en oberoende expertresurs inom både psykisk och fysisk arbetsmiljö. Denna expertresurs ska jobba med att identifiera och förebygga hälsorisker som har att göra med arbetsmiljön. De ska helt enkelt se till att personalen mår bra och jobbar på ett hållbart sätt.

Vad är företagshälsovård?

Denna oberoende expertresurs kallas för företagshälsovård, eller företagshälsan. Det är som en egen avdelning inom verksamheten och kan även vara ett externt företag om det egna företaget inte har möjlighet att anlita personer som kan hantera de olika delarna. Företagshälsan arbetar med arbetsanpassning, arbetsmiljöarbete och rehabilitering av personal.

Varför behövs företagshälsovård?

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska säkerställa att arbetsmiljön är så bra som möjligt. Det innebär att arbetsgivaren ska jobba aktivt för att förebygga sjukdomar, olyckor och ohälsa. Det ställs även krav på att personalens arbetsförhållanden ska anpassas utifrån deras förutsättningar, samt att arbetsgivaren ska hjälpa arbetstagaren rehabilitera sig tillbaka till arbetet om det skulle behövas.Med företagshälsovård kan arbetsmiljölagen och alla dess krav och föreskrifter uppfyllas på ett effektivt sätt.

Företagshälsovården behövs för att arbetsmiljölagen kräver detta men det är inte den viktigaste anledningen. Företagshälsan finns för de anställdas skull. De arbetar för att hjälpa personalen hålla sig friska i både kropp och sinne. Detta är av stort intresse både för företagets skull och även för personalen som naturligtvis vill kunna må braoch ha kvar hälsan efter att jobbet är avklarat.

Vad är företagshälsovård? Ett sätt att behålla frisk och hälsosam personal

Företagshälsovården utför ett viktigt jobb hos alla företag. De kan upptäcka, undersöka och bedöma olika hälsorisker (både kroppsliga och mentala) samt föreslå åtgärder för att hantera dessa risker. Företagshälsan kan bestå av ett flertal viktiga personer, exempelvis en beteendevetare, skyddsingenjör, ergonom och naturligtvis även läkare och sjuksköterska. Ibland är det inte möjligt att anställa en person för en heltidstjänst, det kanske inte heller finns ett behov för det. Detta har lett till skapandet av företag som erbjuder företagshälsovårdstjänster till andra företag.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar

Oavsett om företagshälsan kommer från en intern expertresurs eller från en extern tjänst är det viktigt att komma ihåg vart ansvaret ligger. Oavsett vem som står för verksamhetens företagshälsovård anger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren alltid har ansvaret för arbetsmiljön. Se till att ansvaret tas seriöst, annars kan det leda till onödiga bortfall på grund av sjukdom eller ännu värre, olyckor med allvarliga konsekvenser.