Fem anledningar att ha inkomstförsäkring som egenföretagare

egenföretagare | inkomstförsäkring som egenföretagare | Accept

Är du egenföretagare? Spännande! Har du en inkomstförsäkring? Om inte, fortsätt läsa för att få reda på varför du borde investera i en inkomstförsäkring om du är egenföretagare. De minuter du lägger på att läsa den här artikeln kan få stor påverkan på din privatekonomi en lång tid framöver. 

Därför ska du ha en inkomstförsäkring

Att ta steget fullt ut för att starta ett företag kräver mod och risktagande. För att inte behöva ta onödiga risker i privatekonomin är det en bra idé att skaffa en inkomstförsäkring för egenföretagare. Då minskar risken för att du själv eller andra i din närhet påverkas negativt om ditt företag skulle gå omkull. På så sätt kan du fortsätta bo kvar i huset, slipper sälja sommarstugan och kan fortsätta ha en aktiv och spännande fritid.

Att ha både hängslen och livrem är smart ー statistik visar att över 6 000 företag har gått i konkurs varje år de senaste tio åren. Störst är risken för konkurs när företaget är nystartat. Branscherna med flest konkurser är hotell och restaurang. Internationellt sett är svenska företags överlevnad hög ー av de företag som startade 2017 var nära 88 procent av företagen fortfarande verksamma två år senare.  

Fem anledningar för en egenföretagare att ha en inkomstförsäkring:

  • kunna fortsätta ta välkalkylerade risker i företagandet
  • kunna sova tryggt om natten oavsett konjunktur
  • kunna planera ekonomin för många år framåt
  • kunna fortsätta betala bostadslån och andra dyra lån
  • kunna fortsätta sätta guldkant på tillvaron även under arbetslöshet.

Vad är en inkomstförsäkring för egenföretagare?

En inkomstförsäkring för egenföretagare är en försäkring som täcker en del av gapet mellan det du får av din a-kassa för företagare och den lön som du tog ut från ditt företag. Med en inkomstförsäkring kan du få upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön. 

Behövs inkomstförsäkring om jag är med i a-kassan?

Ja, det gör det. Om du inte lever väldigt spartanskt privat så lönar det sig definitivt att skaffa en inkomstförsäkring som egenföretagare. Från din a-kassa för företagare kan du endast få mellan cirka 22 000 upp till 26 400 kronor per månad före skatt. Har du en högre lön än så kan du bättra på din arbetslöshetsersättning med en inkomstförsäkring. Då kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön i 200 dagar och de nästkommande 100 dagarna får du 70 procent av den tidigare lönen.

När räknas jag som arbetslös?

Du räknas som arbetslös när företaget har upphört eller när det inte längre vidtas några åtgärder i ditt företag. För att kunna få arbetslösersättning måste du vara anmäld som arbetslös hos Arbetsförmedlingen. 

Hur räknas min arbetslöshetsersättning ut?

Din ersättning kan räknas ut på tre sätt: din senast taxerade inkomst, ett genomsnitt av flera års taxerade inkomster eller den lön du hade vid en tidigare anställning. A-kassan väljer den beräkning som är mest fördelaktig för dig.

Hur mycket kostar en inkomstförsäkring om jag har eget företag?

Här kan du beräkna pris för vad en inkomstförsäkring skulle kosta för dig. Du kan även skaffa inkomstförsäkring för egenföretagare om du arbetar som VD.