FEM ANLEDNINGAR FÖR FÖRETAG ATT ANLITA EN KORREKTURLÄSARE

korrekturläsning

Dagens företag och organisationer skapar och publicerar allt fler texter på olika plattformar. Precis som texten du läser just nu.

För att framstå som ett professionellt företag gentemot sina kunder måste texterna vara välskrivna, inte bara innehållsmässigt, utan även språkmässigt gällande ”textens yta” (stavning, grammatik m.m.). Men ibland saknas helt enkelt kompetensen eller tiden för att göra denna kvalitetskontroll som kallas korrekturläsning. I sådant fall kan det bästa alternativet vara att beställa tjänsten från en extern korrekturläsare.

I denna artikel tänkte vi presentera fem anledningar och fördelar för företag att anlita en professionell korrekturläsare för att garantera att era texter och dokument är felfria och uppfyller sitt syfte.

1. Ett par fräscha ögon


När man arbetar med ett och samma dokument över en längre tid ökar risken att missa stavfel och grammatiska fel på grund av den så kallade textblindheten. Textblindhet innebär att hjärnan börjar tolka och läser texten såsom den var tänkt, och inte som den faktiskt är skriven.

En extern korrekturläsare läser texten med fräscha ögon och har ett objektivt perspektiv som gör det enklare att identifiera klumpiga formuleringar och oavsiktliga stavfel.

2. Hjälp vid behov

Att anställa en korrekturläsare på heltid är inte möjligt för många företag. Det är inte bara en extra kostnad utan det förutsätter också att ni på företaget skapar så stora textmängder att det rättfärdigar investeringen.

Med en extern korrekturläsare slipper ni en dyr anställning som ni kanske inte får full nytta av. Med en korrekturläsare online från Novoterm har ni tillgång till en flexibel tjänst där ni enbart betalar för det ni behöver.

3. Sinnesfrid

“Less is more”, speciellt när det kommer till att skriva en text. Att texten är enkel och lätt att ta till sig är viktigt både för mottagaren och författaren, som vill nå fram med sitt budskap. Men det är inte alltid så lätt att hålla sig till den grundregeln. När vi skriver viktiga texter, till exempel pressmeddelanden, har vi en tendens att bli alltför mycket perfektionister. Vi skriver om texten gång på gång eftersom vi inte är nöjda med en formulering eller ett ordval, men vet inte riktigt när det är dags att sluta.

En korrekturläsare från Novoterm bidrar med ett objektivt perspektiv som tar er text till nästa nivå gällande budskapets tydlighet och språkligt flyt. Våra korrekturläsare ser till att texten uppfyller sitt syfte och att ni valt rätt terminologi för genren.

Med vetskapen om att en professionell och erfaren korrekturläsare läst igenom texten kan ni vara trygga i att texten reflekterar ert företag på rätt sätt och att inga misstag distraherar och irriterar läsaren.

4. Tidsvinst

Ibland finns det helt enkelt inte tid eller någon kollega tillgänglig som kan agera korrekturläsare för din text just när du behöver det.

Med en extern korrekturläsare kan ni slippa att det drar ut på tiden och ni kan leverera en färdig text snabbare.

5. Konsekvens

En av de viktigaste faktorerna för ett företag är att vara konsekvent, det vill säga att varje liten text reflekterar företagets distinkta tonalitet. Det är i slutänden denna röst som möter era kunder, bygger trovärdighet och särskiljer ert företag från konkurrenterna.

Men om tio olika personer skriver tio olika dokument kan det vara svårt att bibehålla ett konsekvent språk. En extern korrekturläsare från Novoterm ser över tonaliteten för era texter och ser till att de reflekterar ert företag korrekt på det sätt ni önskar.

Novoterm: Korrekturläsning på över 40 språk


Oavsett om ni ska marknadsföra era tjänster, vill kommunicera bättre med era kunder eller ska försöka övertyga potentiella kunder att testa era produkter eller tjänster för första gången, så är fördelarna många med att anlita en extern korrekturläsare från Novoterm.

Kontakta oss för korrekturläsning redan idag så ser vi till att era texter uppnår sin fulla potential och förmedlar det ni vill säga.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”