Fördelar och nackdelar med en kassun

Kassun | Bygging Uddemann

En kassun är en vattenkvarhållande struktur som främst används i byggprojekt som äger rum under vattnet. De är förtillverkade cylindrar eller ihåliga lådor som sänks till önskat djup under hav, floder och andra vattendrag. De fylls sedan med betong för att skapa en solid grund för projektet som sedan fungerar som ett ankare för strukturen. Konstruktioner som betongdammar och bropelare kräver vanligtvis en kassun som bas.

Även om de liknar pålfundament installeras en kassun med en annan metod. Först identifieras en plats med tillräckligt stark jord där en djup grund sänks ner till rätt nivå genom materialschaktning. Under kassuntillverkning används ibland stålarmering för en del av dess längd.

Syftet med en kassun är att ge stabilitet åt strukturen under konstruktionen. De hjälper till att fördela vikten av strukturen jämnt när marken skiftar under dess vikt. Beroende på vilken typ av kassun som behövs kan materialet som används variera från betong till trä.

Förutsättningar för kassuntillverkning

Det finns ett par viktiga faktorer att ta hänsyn till vid konstruktion och överföring av kassuner. Beroende på typen av kassun, strukturella förhållanden och installationsmetoden finns det ett par risker man behöver ta hänsyn till. Dessa inkluderar frågor är relaterade till konstruktion, komponentdesign och installation av kassunerna gällande bland annat hållbarhet, stabilitet, marknatur och nivån på grundvattenytan.

Utöver det finns även flera krav för kassuntillverkning relaterade till processerna att sänka, fylla och täta kassunen. Viktiga faktorer som armeringsjärnens längd och betonghissarnas höjd behöver beslutas i samråd med byggentreprenörerna. För att säkerställa effektiva processer måste arbetarna hålla högsta standard när det gäller kvaliteten på materialen som används. Dessutom måste de vara speciellt utbildade för att hantera de utmanande situationer som kan uppstå under sänkningsprocessen vid kassuntillverkning.

Typer av kassuner

Det finns olika typer av kassuner såsom öppna, pneumatiska, boxformade, utgrävda och flytande kassuner. Öppna kassuner används upp till ett djup av 50 meter och är öppna i båda ändar. Pneumatiska kassuner är öppna i botten men stängda upptill och lämpar sig främst för kassuntillverkning på djup över 100 meter. Som namnet antyder används utgrävda kassuner vid utgrävningsplatser, medan en flytande kassun är förtillverkade lådor med cylindriska håligheter.

Fördelar och nackdelar med en kassun

Fördelarna med att använda en kassun för undervattensprojekt är många. Dels är de kostnadseffektiva att konstruera jämfört med alternativen och är en av de mest effektiva lösningarna för att etablera en grund i djupt vatten. De har också hög lastkapacitet och kan lätt anpassas till olika miljöer och platsförhållanden.

Å andra sidan finns det även ett par nackdelar med att använda en kassun. De kan vara känsliga för komplexa och krävande byggprocesser och anses inte vara bra för användning vid förorenade platser. Dessutom har endast ett fåtal byggföretag den expertisen och kvalificerade inspektörerna som krävs för att övervaka kassuntillverkning i Sverige.

Kassuner anses vara väsentliga byggstenar under konstruktioner under vatten. Därför är det nödvändigt att upprätthålla de högsta standarderna under kassuntillverkning. Se till att de byggs och installeras av ett kompetent team av proffs med erfarenhet och bred kunskap om kassuntillverkning i Sverige.