Fyra frågor som hjälper dig att skapa en bättre företagsprofilering

Att skapa en tydlig företagsprofil är så väsentligt att företag ibland gör en så kallad omprofilering.  Men vad ska du tänka på när du skapar en profil för ditt företag? Och varför är det så viktigt?

Tre fördelar med en tydlig företagsprofilering

Varför är det så viktigt med en företagsprofilering?: 

  • Företagsprofilering ger kunder, potentiella kunder och affärspartners ett snabbt, enkelt och tydligt sätt att se vilka ni är, vad ni står för, vad ni erbjuder och varför.
  • Att skapa en bra profilering för ditt företag underlättar den interna strukturen. Det gör kommunikationen i företaget, marknadsföringen och försäljningen enklare, tydligare och smidigare.
  • En bra företagsprofilering skapar förtroende för varumärket. Ökat förtroende som leder till mer försäljning. 

Fyra frågor som hjälper dig att skapa en bättre profilering för ditt företag

Nu har du förhoppningsvis förstått varför det är viktigt att skapa en företagsprofilering.  Och för att skapa en profil för ditt företag behöver du, fundera över företagets värderingar, unika fördelar, vision, mål och hur detta ska uppnås, veta vem du pratar med, vad du vill säga, vad dom vill höra, hur du vill säga det och vart du ska berätta det.

1.Vem berättar du för?

En stor del av din företagsprofil är att skapa effektivare kommunikation. Både internt och externt. Om du vill lyckas, är det en fördel om du vet, vem du pratar med. För om du inte pratar med rätt person, landar ditt företags kommunikation på döva öron. Därför ska du göra en djupdykning i vem din kund är. Vad har dom för problem, bekymmer, rädslor, frustrationer och drömmar? Vad är det dom behöver hjälp med? Vad kämpar dom med?

2.Vad vill du säga?

Vad du vill säga är viktigt, men vad dina kunder vill höra är viktigare. För om du inte berättar något som de vill höra, så kommer kunderna inte att lyssna. Vilket gör att du slösar din tid, energi eller/och pengar. Så fråga dig själv;

Hur ska jag få mina kunder att lyssna på det jag vill säga?
Kan jag säga det på ett sätt, som kunderna lyssnar?

3.Hur vill du säga det?

Det finns många sätt att säga samma sak. Med dagens teknik kan du även framhäva ditt budskap på olika sätt. Du kan berätta det genom text, ljud, video eller en kombination.

Frågan du bör ställa dig är; hur vill du att din företagsprofilering ska tolkas?

Ska det vara lekfull? Allvarlig? professionellt? hjälpsamt? Har du några “Buzz” ord? Ska du ha Storytelling i strategin? Hur ser din strategi ut?

4.Vart ska du berätta det?

Som du nu förstår är tydlig och professionell företagsprofilering essentiell.
Det hjälper den interna strukturen. Även kommunikationen på webben och i sociala medier. Om du har en lokal och/eller vill nå den lokala marknaden. Då är fasadskyltar, neonskyltar, pyloner och stolpskyltar ett bra sätt att uppmärksamma din företagsprofilering.