Genom att hyra en container blir avfallshanteringen enkel

Genom att hyra en container blir avfallshanteringen enkel

Många företag har en oändlig mängd med avfall i alla dess slag. Trä, metaller, plast…ja, listan kan göras lång. Det finns ett sätt för er att underlätta er avfallshantering, nämligen genom att hyra en container.

5 anledningar till att ditt företag ska hyra en container

Du kan få det helt gratis!

Det finns flera företag som erbjuder att låna ut en container helt gratis för att sedan återvinna avfallet åt dig, och du kan också ha en container stående under en lång period för ett bra pris för att sedan slippa all avfallshantering.

Räddar miljön

Med en konstant växande befolkning ökar behovet av alla typer av material. Genom att återvinna metaller, mineraler och annat avfall tar vi till vara på jordens resurser som kommer ta slut.

Du sparar tid

Genom att låta någon annan ta hand om ditt avfall behöver du aldrig tänka på avfallshanteringen på ditt företag. De du hyr containern från hanterar ofta allt från placering till hämtning och avfallshantering. Du behöver inte lyfta ett finger förutom när du ringer företaget för att boka containern.

Mångsidigt

Du kan återvinna mer råvaror än vad du tror! Bara inom järn och metall kan du återvinna:

 • elektronikskrot
 • järnskrot
 • blybatterier
 • mässing
 • kabelskrot
 • stålskrot
 • kopparskrot
 • blyskrot
 • transformatorer

Flexibelt

Du kan hyra en container under valfri period som gör det flexibelt för dig att hantera avfall. Du kan också välja på olika storlekar baserat på den estimerade volymen. Rensa ut lagret i lugn och ro 𑁋 att hyra en container är ett flexibelt alternativ för avfallshantering. 

Saker du behöver tänka på

Trots att det är enkelt och smidigt att hyra en container så finns det några saker du behöver tänka på:

 • det måste vara tillåtet att placera containern, så om det inte är på er mark ansvarar ni för tillståndet som krävs.
 • Containern måste placeras så att lämning och hämtning är möjligt med en lastbil.
 • Kolla upp vad som får slängas i containern först. Till exempel så är farligt avfall, elektronik och hushållssopor inte tillåtet att slänga i containern, utan dessa bör ha egen anvisad plats. 

När du ringer till vald firma brukar du behöva tala om vad för material och gods det handlar om samt vilka volymer det gäller. Detta är för att firman ska kunna avgöra vilken storlek som är mest relevant och hur mycket det kommer kosta. Vanligtvis kan företagen ta emot hur stora volymer som helst, men för att allt ska gå rätt till är det viktigt att tala om det innan. Om du dessutom väljer en firma som betalar er för ert skrot får du även en estimerad kostnad på vad ert skrot är värt.