Hur bra är smart parkering egentligen? Se över smart parkering och dess lösningar

Smart parkering lösningar | Bizbay

Med den ökade befolkningen i städernas centrum stiger efterfrågan på central parkering mer och mer. Det ställer högre krav på betalnings- och informationssystem som ständigt behöver utvecklas och uppdateras för att kunna erbjuda smarta parkeringslösningar.

Vikten av effektiva parkeringslösningar

Det spelar ingen roll om parkeringsanläggningen är ansluten till ett sjukhus, bostad eller centrum – det behöver alltid finnas snabba och enkla informations- och betalningssystem tillgängligt både för att underlätta trafik belastningen och för folkhälsan. Med dagens teknik finns det många olika smarta och produktiva lösningar för att förbättra detta och göra det enklare för både företag och privatpersoner att kunna parkera oavsett plats.

Olika typer av smart parkering och lösningar

En av de viktigaste punkterna för en smart och lättsam parkering är destinationslösning. Det ska gå snabbt att hitta en ledig parkering, hitta platsen och lätt kunna utföra betalning. Med hjälp av smartphones blir hantering av betalning enklare genom olika appar där det går att registrera registreringsnumret, välja tid vid parkering och sedan stänga av parkeringen vid utgång. Med hjälp av mobilen finns flera möjligheter till smart parkering och lösningar som generell trafikinformation om tillgängliga p-platser, avvikelser och reseplanerare med mera.

De traditionella parkeringshanteringssystem är styrt av bommar men för att parkeringsprocessen både ska gå snabbare och vara enklare utvecklas det hela tiden nya metoder och hjälpmedel. Bomfri smart parkering är ett nytt koncept och erbjuder flera fördelar. Systemet fungerar på liknande sätt som vägtullar, istället för att använda bommar för kontroller används parkeringsvakter eller dynamiska prisstrukturer för att uppmuntra till att följa reglerna. Hanteringslösningen skapar fördelar som att det inte bli några köer under hektiska perioder och har enkel hantering. I rätt situation kommer bomfri smart parkering att erbjuda mer flexibilitet och lägre investeringsalternativ.

Det är allas ansvar att ta hand om miljön och minska på utsläppen, med hjälp av olika miljötekniska lösningar kan påverkan på miljön minska ännu mer. P-LEDsystem i centrum minskar söktrafiken och skapar en bättre trafikrytm som är bättre för miljön. Det finns också lösningar som ger information i realtid om trafiksituationen och möjligheterna med tåg eller buss. På så sätt kan det vara både effektivare och miljövänligare att byta från bilen till buss eller tåg, beroende på situation och avgångar. I många P-hus och andra parkeringsanläggningar finns också laddningsstationer för att enkelt göra det enkelt för bilisten att ladda elbilen.

Smart parkering behövs speciellt inom centrum

Allt fler flyttar in till städernas centrum vilket skapar en ökning på efterfrågan på lätt tillgängliga parkeringar. Med teknikens framfart skapas fler effektiva lösningar för att göra det lättsamt att se om det finns tillgängliga parkeringar och utföra betalning. I centrum är det extra  viktigt att arbeta för att få lugnare trafik, bättre trafikflöde och minskad söktrafik, därför har det blivit vanligare med P-LEDsystem som visar hur många parkeringsplatser det finns och hur många som är tillgängliga. Den här sortens smart parkering används ofta på P-hus och andra p-platser inom centrum där man behöver hitta en tillgänglig parkering snabbt för lättare trafikbelastning och ett effektivare samhälle.