Hur fungerar egentligen vattenfelsbrytare?

Hur fungerar egentligen vattenfelsbrytare | Bizbay

För att minska risken för skador på ditt hem, oavsett om det gäller inbrott, brand eller fuktskador, gäller det att arbeta förebyggande. Precis lika viktigt som det är med brandvarnare för att minska skadorna vid en brand är det med vattenfelsbrytare för att minska skadorna vid vattenläckage.

Hur fungerar då vattenfelsbrytare? Vattenfelsbrytare är produkter som är utformade för att kunna stänga av inkommande vatten och hålla koll på vattenledningssystemet i flerfamiljshus, villor och fritidshus och på så sätt göra det så skyddat mot vattenskador som möjligt. Dessa monteras på huvudledningen för det vatten som kommer in i huset och känner i aktiverat tillstånd av om vattentrycket skulle minska. Minskat vattentryck kan nämligen indikera att det någonstans på huvudledningen finns en skada eller läckage.

Den vanligaste orsaken till vattenskada i en fastighet är just att vattenledningarna av någon anledning fått små skador eller sprickor som lett till läckage. I nybyggda hus kan det bero på felmonterade rör eller att någon råkar borra i väggen eller golvet där rören är dragna och i äldre hus kan det helt enkelt bero på att rören är gamla. Äger du ett fritidshus är det också viktigt att aktivera vattenfelsbrytaren inför vintern då temperaturskillnaderna kan göra att rören spricker. På så sätt kan du upptäcka ett läckage i tid och undvika stora och kostsamma vattenskador genom att det inkommande vattnet automatiskt stängs av.

Vattenfelsbrytare till bra pris hos auktoriserade företag

Se till att ta hjälp av ett auktoriserat VVS-företag för att få alla de garantier och intyg som krävs för att få ersättning av ditt försäkringsbolag om olyckan trots allt skulle vara framme. Välj ett företag som erbjuder smarta produkter som passar dina behov och som kan hjälpa dig att installera en vattenfelsbrytare till ett bra pris på ett säkert och godkänt sätt. Det är en bra investering som både skyddar din bostad och får den att öka i värde och som dessutom kan hjälpa till att sänka premien på din hemförsäkring. På marknaden finns också speciella detektorer som går att placera ut längs med huvudvattenledningen för att snabbt och effektivt lokalisera små läckage och sedan kommunicera detta tillbaka till själva vattenfelsbrytaren.

Förhoppningsvis har den här texten svarat på frågorna ”Hur fungerar en vattenfelsbrytare?” och ”Vilka fördelar bidrar en vattenfelsbrytare med?”. Nästa steg är alltså att kontakta ett professionellt och auktoriserat VVS-företag som kan hjälpa dig att installera den på ett korrekt och säkert sätt. Detta är som sagt viktigt för att eventuella skador ska kunna täckas av din försäkring, men också för att du ska kunna dig säker på att den ska fungera som den är tänkt och automatiskt varna i tid om ett vattenläckage uppstår. Kontakta närmaste auktoriserade VVS-företag idag och skydda din fastighet mot onödiga skador!