Hur funkar traktamente?

Traktamente, eller reseräkning, är en ekonomisk ersättning för att täcka levnadskostnader som uppstår i samband med en tjänsteresa. Det inkluderar bland annat utgifter för logi, måltidskostnader och diverse arbetsrelaterade småutgifter.

Men hur funkar traktamente?

Så funkar traktamente

För att en arbetsgivare ska kunna betala ut skattefritt traktamente måste tre krav uppfyllas:

  • Att resan måste omfatta minst en övernattning.
  • Att avståndet till resmålet måste vara minst 50 kilometer från antingen arbetsplatsen eller den anställdes hem.
  • Att resan måste vara tjänsteresa (en resa till ett annat ställe än där man normalt utför sina arbetsuppgifter).

Schablonbeloppet som betalas ut varierar beroende på dels tiden den anställda är borta, dels om resan är inrikes eller utrikes. Följande är schablonbelopp för inkomståren 2021 och 2022:

Schablonbelopp – Traktamente Inrikes
Vid tjänsteresa – Inkomståren 2021 och 2022
Hel dag240 kr
Halv dag120 kr
Efter tre månader168 kr per hel dag
Efter två år120 per hel dag
Nattschablon120 per 
Schablonbelopp – Traktamente Utrikes
Vid tjänsteresa – Inkomståren 2021 och 2022
Hel dagEtt helt normalbelopp
Halv dagEtt halvt normalbelopp
Efter tre månader70% av normalbeloppet per hel dag
Efter två årEtt halvt normalbelopp per hel dag
NattschablonEtt halvt normalbelopp

Annan användbar information och regler för traktamente

Nedan går vi igenom viktiga regler för traktamente som kan komma att påverka schablonbeloppen och annan användbar information för traktamente inrikes och utrikes.

Kostavdrag

När arbetsgivaren står för den anställdes måltider under tjänsteresan minskar det skattefria traktamentet eftersom den anställde inte behövt spendera pengar på sina måltider. Det kan också bli aktuellt att förmånsbeskatta kosten. Dessa kostavdrag gäller då arbetsgivaren står för den anställdes måltider vid traktamente inrikes och utrikes, tabellerna visar hur mycket traktamentet minskar utifrån vilka måltider som arbetsgivaren betalar:

Kostavdrag – Traktamente Inrikes
Inkomståren 2021 och 2022
 Helt traktamenteTjänsteresa mer än 3 månaderTjänsteresa mer än 2 år30% av maxbelopp
Traktamente enligt schablon240 kr168 kr120 kr 72 kr
Minskning för frukost, lunch & middag216 kr151 kr108 kr64 kr
Lunch & middag168 kr118 kr84 kr50 kr
Lunch eller middag84 kr59 kr42 kr25 kr
Frukost48 kr33 kr24 kr14 kr
Kostavdrag – Traktamente Utrikes
Inkomståren 2021 och 2022
MåltidProcent
Helt fri kost85% av normalbeloppet
Lunch & middag70% av normalbeloppet
Lunch eller middag35% av normalbeloppet
Frukost15% av normalbeloppet

Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning innebär att den anställde, förmånstagaren, betalar skatt för förmåner som hen dragit nytta av via jobbet och som enligt reglerna är skattepliktiga. Om förmånen ingår obligatoriskt (till exempel frukost på ett hotell) i priset ska den inte förmånsbeskattas.

Då beskattas traktamentet

Om kostnaderna överskrider det skattefria traktamentet så behandlas det som vanlig lön. Om företaget till exempel vill betala ut ett traktamente på 300 kr per hel dag så blir 240 kr av beloppet skattefritt och resterande 60 kr skattepliktigt.

Traktamente som betalas ut vid endagstraktamente, utan övernattning, ska hanteras som vanlig lön. Arbetsgivaren ska alltså betala skatt och andra avgifter.

Effektivisera hanteringen av traktamente

Så funkar traktamente. Som ni ser finns det många regler för traktamente att hålla reda på, som tur är behöver ni numera inte hålla reda på reglerna själva. Det finns en rad olika lösningar, både lokala och molnbaserade, som automatiskt kan räkna ut och betala ut traktamente enligt gällande regler för traktamente.

Bokmärk denna sida så att när du eller någon annan undrar “Hur funkar traktamente?” enkelt kan ta fram denna artikel.