Hydraulisk pump – olika sätt som den har revolutionerat byggbranschen genom tiderna

Hydraulisk pump| Bizbay

Världen hade onekligen sett mycket annorlunda ut om hydraulik inte fanns. Faktum är att denna ingenjörsgren har lett till skapandet av nya maskiner och sätt att arbeta på. Hydraulik är ett sätt att använda vatten i rör för att överföra tryck. Tekniken används inom allt möjligt idag.

Hydraulisk pump

De grundläggande principerna bakom ett hydraulsystem är att det ska finnas en pump som skapar både ett tryck och ett flöde. Det ska även finnas en ventil vars roll är att reglera detta tryck och även styra riktningen på vätskan i systemet. Det behöver även finnas någon form av motor eller cylinder som rör sig. Med hjälp av det trycksatta hydraulsystemet går det att skapa maskiner med enorm kraft. Med en hydraulisk pump går det att styra alla möjliga maskiner på flera olika sätt, från skogsmaskiner som behöver lyfta tunga stockar till maskiner som används inom olika industrier eller lyftanordningar för enorma byggen.

Köpa hydraulisk oljepump

Vätskan i systemet har betydelse när det kommer till vad hydraulsystemet används för. Du kan exempelvis köpa hydrauliska högtrycksoljepumpar. Dessa ger dig både en stor kapacitet mätt i liter per minut och även ett stort arbetstryck. Det är inte ovanligt med kapaciteter på mellan 15 och 40 liter per minut, samt arbetstryck på upp till 160 bar.

Vem ska jag vända mig till?

Om du vill köpa hydraulisk oljepump av bra kvalitet är det smart att vända sig till tillverkare eller återförsäljare som vet vad de sysslar med. De kan guida dig till att hitta rätt pump för just ditt ändamål. Dessutom kan de oftast även bidra med andra bra saker, exempelvis kunskap om det byggmoment du behöver pumparna till. Idag används hydrauliska pumpar bland annat som en del av utrustningen för tunga lyft, exempelvis när stora betongblock på flera ton behöver lyftas och förflyttas. För sådana typer av byggprojekt är det en god idé att vända sig till proffs för att köpa hydrauliska högtrycksoljepumpar.

Andra liknande system

Förutom hydraulik finns även pneumatiksystem. Här arbetar systemet med gaser istället för vätskor. Även inom hydraulik finns olika system, exempelvis hydrodynamiska system och hydrostatiska system.

Tidiga begräsningar

En gång i tiden var det vätskan som begränsade användandet av hydraulsystemet, exempelvis genom att den kunde bli överhettad. Dessa äldre system behövda kylas ned kontinuerligt. Moderna system har inte alls samma nedkylningsbehov, här är det istället andra delar som istället begränsar användandet. Allt eftersom teknologin och tekniken bakom hydrauliska system blir bättre så flyttas även begränsningarna allt längre fram.

Hydrauliska system används idag med stor framgång hos fordon, fartyg, industrier som stålverk och valsverk, hos jordbruksmaskiner, grävmaskiner och även för mobila kranar och vinschar av olika slag.