Infotainment system behövs för att skapa en snabb och effektiv kollektivtrafik

Infotainment system behövs för att skapa en snabb och effektiv kollektivtrafik | Bizbay

För att kunna förbättra och utveckla kollektivtrafiken behövs fler lösningar som skapar en effektivare resa för alla. Huvudkomponenter inom lösningarna är hantering av terminaler och fordonsflotta och realtidsinformation för förare och passagerare.

Genom automatiserade säkerhetssystem och biljettinsamling skapas också en minskning på miljöpåverkan. Flera lösningar inom kollektivtrafiken inkluderar även att kollektivtrafik blir prioriterad ute i trafiken. Detta genom att exempelvis bussen prioriteras i trafiksignaler vilket leder till större möjligheter för bussen att integreras med stadens transportsystem. På det sättet blir det mer attraktivt med buss och tåg tack vare förbättrad service och snabbare körtider. Minskade föroreningar och förbättrad energieffektivitet är andra delar som skapas med hjälp av olika lösningar för kollektivtrafiken. 

Smarta lösningar som infotainment system för kollektivtrafik

Kraven efter information ökar ständigt och därför är det viktigt med bildskärmar på bussar, tåg, spårvagnar, stationer och hållplatser. Resenärer som reser med kollektivtrafik vill ha realtidsinformation och information om störningar för att resan ska flyta på smidigt. Infotainment system för kollektivtrafiken är ett utmärkt sätt att lösa detta på. Samtidigt kan det också användas för att visa underhållning eller nyheter för att erbjuda en roligare resa för både passagerare och förare. Desto mer effektiv resan blir för passagerare och förare desto lättare och mer attraktiv kommer kollektivtrafiken bli. Det leder i sin tur till minskad miljöpåverkan och även ett hälsosammare samhälle.

Infotainment system för passagerare ger en effektivare res

Ankomst- och avgångstider är väldigt viktig information för passagerare som reser med hjälp av buss eller tåg. Genom att använda informationsdisplayer på flera ställen möjliggörs ett lätt och innovativt system för att lösa detta. Den här informationen kan också skickas till webbapplikationer och infotainment system för passagerare är en lösning som gynnar både miljön, passagerare, förare och operatörer på flera olika sätt. Miljöpåverkan minskar med hjälp av infotainment system genom att trafiken flyter på lättare. Onödiga extrabussar behövs inte, mer miljövänlig körning kan tillämpas och främst leder det till att fler passagerare kanske föredrar kollektivtrafiken framför bilen. Det gör att fler reser med buss och tåg och det är färre bilar på vägarna som släpper ut avgaser. 

Det krävs att skärmarna som används som infotainment system håller vissa standarder och klarar specifika krav som kan finnas inom kollektivtrafiken. Exempelvis behöver de klara alla sorters ljuslägen och bibehålla läsbarheten även om det är starkt solljus. Beroende på hur kollektivtrafiken ser ut kan olika tekniker för informationsdisplayer användas. För att skapa bättre trafik behövs modern teknik och åtgärder inom flera olika områden som ekologi, ekonomi och styrning. En annan viktig aspekt är mobilitet där det behövs transportkoncept som har kombinationer av miljövänliga transportsätt och även minskar belastning på transportnätet. Exempelvis bör kollektivtrafik och cyklar främjas och prioriteras framför bilar i trafiken.