Kapitalanskaffning för företag kan avgöra verksamhetens framtid

Värdegrund för företag | Actea

För mindre bolag är kapital en ständigt återkommande fråga. Företaget behöver kapital för att växa eller för att överleva. Hur får man tag på kapital? Ett företags startkapital kan komma från alla möjliga håll. Det kan vara sparade pengar, dyra lån från banken eller en annan långivare, lån från familj och vänner eller kanske pengar från något helt annat håll. Vi går igenom olika alternativ.

Hur man söker kapitalanskaffning

Ett vanligt lån är oftast de sämsta valen, inte minst eftersom långivaren tar en saftig ränta om de misstänker att det finns minsta risk för att investeringen inte blir lönsam. Pengarna måste dock komma från något håll och det finns många som har tillräckligt med pengar för att göra skillnad.

Du kan låta en privat investerare hjälpa dig med kapital. Det är dock inte alltid den bästa vägen, speciellt för investeraren som både tar en stor risk med investeringen och även binder upp kapitalet. Det är inte ovanligt att investeraren trycker på för att få bolaget noterat för att kunna sälja av aktier om det skulle behövas. Det ger trots allt investeraren större frihet samtidigt som kapitalfrågan skjuts över. Tänk dock på att det verkligen inte är vanligt med privata investerare.

Börsnotering

Börsnotering, även kallat IPO, innebär att ett företag noteras på börsen. Företagets aktier kan då köpas och säljas på en marknadsplats för aktier. Vem som helst får då köpa aktier i företaget. I de flesta fall har ägarna större delen av aktierna men ibland händer det att andra företag köper stora mängder aktier för att kunna ha någon form av kontroll över bolaget.

Det är lätt att tro att en börsnotering är en enkel metod när det kommer till kapitalanskaffning för företag. Det finns dock ett antal krav som ställs på företag som börsnoteras och det är inte alltid så lätt att uppfylla dessa. Dessutom vill aktieägarna att företaget ska växa så snabbt som möjligt, vilket kan sätta press på företaget direkt.

Kapitalanskaffning genom crowdfunding

Det blir allt vanligare att företag vänder sig till ”den alternativa börsen” för att skaffa kapital. Idag finns det många bolag som erbjuder denna möjlighet, vilket i princip går ut på att allmänheten kan köpa aktier som inte är noterade på den ”vanliga” börsen. Dessa aktier fungerar oftast på ett annat sätt jämfört med den vanliga aktiemarknaden, exempelvis kanske de bara får handlas under en viss period på året. Det finns fler fördelar för företaget än för aktieägaren när det handlar om crowdfunding, nästan till den grad att det kan räknas som sponsring.

På samma sätt som vanliga aktier vill naturligtvis även den alternativa börsen och dess aktiesparare att det ska gå bra för företaget. I många fall blir investerarna betydligt mer engagerade i både branschen, verksamheten och tjänsten/produkten jämfört med den vanliga börsen.