Lokalisering skapar bättre förutsättningar för att lyckas med en expansion utomlands

Lokalisering skapar bättre förutsättningar för att lyckas med en expansion utomlands | Bizbay

Idag finns det stor konkurrens mellan företagen som vill sälja produkter och tjänster på nätet, inte bara när det kommer till inhemska företag. I Sverige blir det vanligare att köpa från Tyskland. Appar som Wish och dylikt har även gjort att försäljningen från Kina har ökat.

Allt fler företag satsar på att etablera sig utanför det egna landets gränser. För att lyckas med detta på bästa sätt behövs lokalisering. Detta är en kombination av översättning– och innehållstjänst (content). Den syftar till att översätta en text på ett sådant sätt att besökarna från det andra landet uppfattar hemsidan och texten som ett inhemskt företag. Detta är lite mer avancerat än en vanlig översättning. Det handlar om att skapa textinnehåll som är anpassat för lokala förhållanden, med ord och uttryck som används lokalt.

En form av målgruppsanpassning

Lokalisering av texter är egentligen en lite mer avancerad form av anpassning för en specifik målgrupp. Det innebär att en viktig del av arbetet går ut på att ta fram en eller flera målgruppsprofiler, det vill säga vilka du vill rikta dig mot vid textproduktionen.

Andra viktiga tjänster att tänka på vid en expansion

Förutom lokaliseringstjänster är det även viktigt att ta hänsyn till kundsupporten. För vissa branscher och för vissa företag går det bra med en engelsk kundsupport. Detta gör det dock svårt för kunder som inte talar engelska att få hjälp. En expansion till ett annat land med en annan kultur och ett annat språk innebär att du även kommer att behöva en lokaliserad kundsupport, bemannad av personer som behärskar både språket och kulturen.

Mer än bara översatt text

Lokalisering, både för text och för andra delar av verksamheten, är viktig för att kunna framstå som ett professionellt och seriöst företag. Det är lätt att förstå varför expansioner är dyra och komplicerade aktiviteter som ofta dröjer flera år. En viktig aspekt som vi fortfarande inte har nämnt är den juridiska delen. Denna typ av lokaliseringstjänst är om möjligt den mest avancerade och i många fall lite för avancerad för de flesta byråer som erbjuder just lokaliseringstjänster. Här är det mer aktuellt att anställa en auktoriserad översättare, alternativt hitta en jurist som behärskar detta område inom det andra landet.

Att lokalisering av texter behövs finns det ingen tvekan om. Det finns många företag att vända sig till när det kommer till just dessa tjänster. Vissa är mer specialiserade på att producera specialiserade texter inom vissa branscher och områden medan andra är bättre på att producera stora volymer med text. Se till att texterna och alla andra delar av verksamheten håller hög nivå direkt vid en expansion, på så sätt ökar du sannolikheten att det går bra för den kostsamma satsningen.