Med hjälp av modern trafikkontroll skapas ett förbättrat trafikflöde som medför ökad säkerhet

Effektivt trafikkontroll system | Bizbay

En effektiv kontroll över trafiken för med sig flera fördelar som förbättrad säkerhet och ett bättre trafikflöde som i sin tur kommer ge fördelar för miljön och även skapa tidsbesparingar. Med hjälp av dagens avancerade och innovativa lösningar kan man uppnå detta. 

Städer är viktiga faktorer för ekonomisk tillväxt och det är därför viktigt att hitta smarta och effektiva sätt för att hantera den storskaliga urbaniseringen. Det gäller att hitta nya sätt som kan anpassa sig till nya situationer som att hantera komplexitet, minska på det ekologiska fotavtrycket, öka effektiviteten, minska på kostnaderna och samtidigt engagera medborgare. Tidigare har fokusen funnits på bilar men detta har förändrats under senare år eftersom bilar ofta ses om orsaken till olika problem inom stadsområden. Modern trafikstyrning används därför mer och mer för att främja andra transportsätt än bil som exempelvis gångtrafik, cykling eller kollektivtrafik. 

Smarta lösningar för trafikkontroll förbättrar livskvaliteten i städer och samhällen

För att skapa säkrare körförhållanden och samtidigt försöka minska på utsläppen spelar det avancerade trafikstyrningssystemet (ATMS) eller automatisk trafikkontroll en betydelsefull roll. Detta system är uppbyggd kring ett centralt mjukvarusystem som använder ATMS-data som kommer från olika sensorer och detektorer. Samtidigt kommunicerar det med trafikskyltarna (RSU) och ger trafikinformation specifikt över motorvägs- och tunneltrafik. Automatisk trafikkontroll inkluderar både motorvägsoperatörens och trafikantens perspektiv, det är den integrerade metoden för trafikstyrning. 

Dynamisk trafikkontroll reagerar på den aktuella trafiksituationen

Tillsammans med hög energieffektiva LED-variabla meddelandeskyltar (VMS) skapas överföring av dynamisk information till trafikanterna med aktuell trafiksituation. Exempelvis hjälper hastighetstrattar till att undvika kollisioner som sker bakifrån om trafikflödet har stoppats upp. Dynamisk trafikkontroll hjälper också till under rusningstrafik genom att den hårda axeln tilldelas status för ett extra körfält vilket skapas ytterligare 25 % kapacitet på det aktuella vägnätet. Med hjälp av rörlig invägningsteknik går det att övervaka lastbilar med tung lastbil. Vikten på fordon har en betydelsefull inverkan på prestanda och skick på infrastrukturer som exempelvis vägar och broar. Det här systemet säkerställer att fordon blir debiterade enligt fordonets egenskaper och samtidigt förbättras trafiksäkerheten tack vare kontroll av olika fordons viktbegränsningar.

Tack vare dynamiska vägruttinformationspaneler kan trafiken flyta på bättre genom att ange alternativa rutter vid exempelvis vägblockeringar eller trafikstockningar. Trafikproblem som finns på motorvägar ses inte längre som ett lokalt problem utan lösningar har utvecklats i ett regionalt, nationellt och gränsöverskridande samarbete istället. Detta görs genom stora, dynamiska och programmerbara meddelandeskyltar (VMS) som informerar trafikanter som andra vägar och eventuella trafikstockningar. En central programvara arbetar för att utvärdera trafiksituationen och aktiverar samt styr VMS via de här vägenheterna. En trafikkontroll som den här lösningen har flera fördelar som att färre personal behövs, det genererar säkrare arbetsförhållanden och möjliggör automatiserad omdirigering av fordon via en programvara. Samtliga lösningar hjälper till att skapa en ökad säkerhet i trafiken, skapar ett mer harmoniskt trafikflöde och kan även hjälpa till att minska på miljöpåverkan.