Olika typer av konsulter som är viktiga för byggföretag

Telekonsult | bizbay.se

Ett nybygge är mer komplicerat än vad de flesta tror. En vanlig bostadsbyggnad har flera komplicerade delar med speciella föreskrifter och regler som företagen måste ta hänsyn till. För att entreprenörerna ska kunna utföra vissa delar på rätt sätt behöver de ta in konsulter, det vill säga personer som är specialister inom sina ämnen och som kan hjälpa till med råd.

El- och telekonsult

Denna typ av konsult hjälper till med de tekniska lösningar som behövs vid en nybyggnation. Precis som namnet antyder handlar det om elektricitetslösningar samt tele- och kommunikationslösningar. Generellt brukar konsultens jobb bland annat påverka områden som belysning, elmiljö, telefoni och data, brand- och utrymningslarmsystem och mycket mer.

VVS konsult

Värme, ventilation och sanitet är grundläggande för dagens samhälle. En modern byggnad förväntas ha bra VVS-lösningar, något som i sin tur sätter krav på byggföretagen som ska se till att det blir bra. En konsult inom VVS brukar tas in i ett tidigt skede. Konsulten kan utföra förstudier, föreslå lösningar och även agera installationssamordnare under byggandet.

Energikonsult

I takt med att samhället blir mer miljövänligt, och framförallt medvetna om hur miljön påverkas, blir energikonsultens jobb allt viktigare. En energikonsult kan hjälpa till med att beräkna energianvändningen för ett stundande projekt, ge förslag på sätt att använda så lite energi som möjligt och även ta fram planer för komplicerade system som kan användas för att energiförbrukningen blir så effektiv som möjligt, även flera år in i framtiden.

Passiva och aktiva roller

Som du märker kan en konsult hjälpa till vid flera skeden under ett projekt. I vissa fall har konsulten en rådgivande roll men i andra fall kan de behöva finnas på plats för att leda arbetarna. Det är även vanligt att flera konsulter samarbetar, exempelvis att en elkonsult arbetar ihop med en installationskonsult.

Det finns många företag att vända sig till när det kommer till konsultationstjänster. Det kan vara svårt att välja mellan de olika företagen. En av de viktigaste sakerna man kan kolla upp är referenserna, hur har deras tidigare arbeten sett ut och hur har det fungerat på arbetsplatsen. Det kan även vara värt att se ifall ett och samma företag erbjuder olika typer av konsulter. Det är oftast bättre att vända sig till ett företag som kan erbjuda all den hjälp man behöver istället för att behöva förhandla med flera olika parter. Vid sådana fall har konsulterna ofta redan arbetat ihop tidigare, vilket underlättar en hel del i ett stor och komplicerat projekt.