Optimera energiförbrukningen på verksamheten genom energilagring för batteri och smart styrsystem

Optimera energiförbrukningen på verksamheten genom energilagring för batteri och smart styrsystem | Bizbay

Det finns flera fördelar med att optimera energiförbrukningen på företaget – bättre för miljön och minskade el- och driftkostnader bland annat. Med hjälp av åtgärder som styrsystem kan verksamheten uppnå detta men hur fungerar det och hur kommer man igång?

Genom intelligenta system kan verksamheten ha fullkomligt koll på energiförbrukningen och minska på både kostnader och miljöutsläpp. Med flera komplimenterande funktioner kan företaget ha ytterligare koll på kommande underhåll eller när energiförbrukningen är som högst. På så vis kan verksamheten förbruka mest energi när den är som billigast och undvika dyra effekttoppar.

Så fungerar styrsystem och energilagring för batterier

Systemet och energilagring för batteri är integrerade i energiflödet och energianvändningen i verksamheten. Med hjälp av en mätare mäts förbrukningen på huvudledningen och även byggnadens totala förbrukning; informationen används av optimeringsalgoritmer på kontrollenheten som exempelvis bestämmer när och vilken truck som ska laddas.

Eftersom mjuk- och hårdvaran är mångsidiga fungerar det att implementera många olika krav och funktioner. Att ta bort toppar i elkonsumtionen är en viktig och enkel uppgift för kontrollenheten och genom att ett fördefinierat tröskelvärde reducerar laddningseffekten under tiden som det är särskilt hög belastning. Detta skapar minskade driftskostnader för verksamheten genom att elräkningar minskas, oron över att säkringar går blir mindre och det behövs inga investeringar i uppgraderade nätanslutningar.

För att ytterligare minska på koldioxidutsläpp är vindkraft eller solpaneler enkelt att implementera med energilagring av batterier för företag. Baserat på tidigare konsumtionsmönster och framtida kraftproduktion kan kontrollsystemet förutsäga framtida energiförbrukning. Den kan också förutsäga elpriser baserat på väderprognoser, dessa gröna energikällor som vind och sol utnyttjas bäst med hållbara batterier för energilagring i kombination med en kontrollenhet. Batterierna laddas när det finns överproduktion och applikationer laddas när det behövs.

Rapporteringar och underhåll

För den som vill ha full koll på förbrukning finns ofta extra funktioner som statistisk rapportering och förebyggande underhållsfunktioner som kan implementeras. Det går att göra skräddarsydda rapporter med exempelvis användning, strömförbrukning, hälsotillstånd, felkoder på batteriet och laddningsgrad. Med hjälp av den här informationen skapas ett proaktivt underhåll av energilagring batterier för företag. Dyra stopp och reparationer kan undvikas för verksamheten genom att alltid känna till skicket på varje batteri.

Litiumjonbatterier för gaffeltruckar

Blybatterier för gaffeltruckar kräver regelbundet underhåll, tidskrävande batteribyten och laddrum med dyr ventilation. Genom att byta till litiumjonbatterier försvinner mycket av det och cellerna i dessa är mycket driftsäkra och kraftfulla. Gaffeltruck batteri som har litiumjon har många fler fördelar som att dom genererar mindre värme under användning och laddning. De har också snabbare laddning och tre gånger längre livslängd, det behövs inget underhåll och ökar effektiviteten på verksamheten. Både energi och utsläpp i naturen minskas genom att använda sig av gaffeltruck batteri som har litiumjon istället för bly som är en tungmetall och är skadlig för både djur och människor.