Rädda synen med ögondusch och ögonskölj

Ögondusch eller ögonskölj som det också kan heta är en steril koksaltlösning för sårtvätt och ögontvätt. Det är ett väl beprövat, snabbt och säkert sätt att spola bort kemikalier om olyckan varit framme. Tobin ögondusch ger snabbast möjliga behandling och innehåller en stor volym av vätska ー en flaska är stor nog att klara de flesta och största ögonolyckor. Koksaltlösning är en av de mest beprövade rengöringsvätskorna som finns. Lösningen innehåller samma saltkoncentration som kroppens egen vilket gör att den inte svider.

Ögondusch på arbetsplatsen

På vissa arbetsplatser är risken för ögonskador större än på andra ställen. På dessa platser ska det finnas ögondusch nära till hands. Skadliga ämnen som är farliga för ögonen och för huden är syror, alkaliska ämnen samt vätskor som har antingen en väldigt hög temperatur eller en väldigt låg temperatur. Men det kan även vara bra att ha en ögondusch nära till hands på arbetsplatser där risken för ögonskador är låg ー skulle en olycka ske kan det tyvärr gå väldigt fort att förlora synen.

Om du eller någon annan exempelvis får skräp eller kemikalier i ögonen är det väldigt viktigt att snabbt spola bort det. Helst ska sköljning av ögat ske bara några sekunder efter att olyckan skett ー skölj då ögonen i ca 15 min, gärna längre. Tobin ögondusch har en mjuk och jämn stråle som är skonsam för ögat och förhindrar att ögat skadas vid behandlingen. 

Använd gärna ett värmeskåp för din ögondusch. Ett värmeskåp för ögondusch gör att lösningen håller rätt temperatur, då fungerar den bäst för ögonen.

När ska man kontakta läkare?

För att ge personalen de bästa förutsättningarna för att hantera olyckor är det viktigt att understryka vikten av skyddsutrustning och att säkerställa att medarbetarna vet hur ögonskölj används. Ha alltid ögondusch nära till hands och se till att den inte blockeras. Kontakta en läkare om följande händer:

  • ett frätande ämne har hamnat i ögat
  • skräpet i ögonen försvinner inte trots behandling med ögonskölj
  • förekomst av metallskräp i ögat
  • synen försämras
  • ljuskänslighet uppstår
  • ögat värker.

Det går såklart bra att ringa 1177 om du har några frågor, men är det akut så är det bättre att åka in till vårdcentralen direkt.

Truckladdningsstationer

Det ska finnas ögonskölj och ögondusch vid truckladdning på en truckladdningsstation. När truckens batteri laddas kan vätgas och syrgas frigöras. Gasen är väldigt lättantändlig och mycket explosiv, en explosion kan orsaka skador genom splitter, tryck och brand. För att minska riskerna tillhandahålls ögondusch vid truckladdning och stationerna ska underhållas och noggrant skötas. Det är förstås också viktigt att batteriet kontrolleras ofta så att det inte utgör någon fara. Personal som utför detta ska ha kunskap om hur arbetetet ska göras eftersom det kan vara en riskfylld uppgift.

Att ha ögonskölj eller ögondusch vid truckladdning på stationer är nästan ett måste eftersom syra kan komma i kontakt med hud eller ögon och då måste spolning ske omedelbart. För att få bort alla syrarester behöver du spola i ca 10 minuter, men gärna längre för att vara på den säkra sidan. Det är också bra att använda sig av ett värmeskåp för ögondusch för att säkerställa att er ögondusch håller rätt temperatur för att fungera optimalt. På en truckladdningsstation ska det också finnas brandsläckningsutrustning som ska vara väl markerad med skyltar. Tänk på att inte ha öppen eld eller andra tändkällor i närheten.