Reparation och underhåll av ståltank [Guide]

ståltank | Bygging uddeamnn

Korrosion är den största orsaken till haveri i anläggningar och av utrustning inom processindustrin. En ståltank är en av de vanligaste typerna av utrustning som används inom industrin för att lagra material av olika slag. Eftersom ståltankar kan stå under långa perioder händer det att de blir eroderade. Det finns många orsaker till denna erosion, men företag måste på egen hand säkerställa kvaliteten på tankarnas skick genom regelbunden reparation av sina cisterner.

En av anledningarna till att tankar blir eroderade är på grund av tidens tand, de är helt enkelt gamla. En annan anledning är lagringen av olika typer av korrosiva vätskor och material, samt bristande underhåll och reparation av sina cisterner. Allt detta kan enkelt lösas om ståltankarna underhålls regelbundet.

Nedan går vi igenom några avgörande faktorer du måste tänka på när du reparerar en ståltank.

Flytta eller lägg till beslag

En ståltank som används på byggarbetsplatser har ofta flera komponenter som måste underhållas inklusive bland annat ventiler och bultar. Det är också viktigt att alla beslag är intakta för att hålla materialet som förvaras inne i tanken på ett säkert sätt. Detta steg innebär också att man flyttar beslag som redan finns i en rostfri tank om det behövs någon gång. Genom att vidta denna försiktighetsåtgärd säkerställer du att tanken är i toppskick.

Byt ut inre delar

Att tillverka en rostfri tank innebär att sammanfoga olika delar som utgör avgörande komponenter i tanken. Om tanken används kontinuerligt utan någon form av underhåll eller reparation löper de inre delarna risk att erodera och ståltanken kommer sakta men säkert att förfalla. För att undvika att detta inträffar bör företag hålla koll på de interna delarnas skick och byta ut dem med jämna mellanrum.

Identifiera och åtgärda läckor

Byggarbetsplatser använder sig ofta av vatten och andra vätskor som lagras i ståltankar. På grund av fukten som samlas på tankens väggar börjar stålet sakta men säkert erodera. Ju tunnare stålskiktet är, desto större är risken att det läcker ー det säger sig självt. Detta är speciellt farligt när det kommer till lagring av gaser och farliga vätskor eftersom eld såväl som gnistor inte är ovanligt på byggarbetsplatser. Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera tanken för läckor oavsett vilket material som lagras i den.

Installera nya in-/utgångar

Ståltankar som används vid byggnationen av en större struktur är vanligtvis enorma. Därför har den ofta flera in- och utgångar och vägar för att ta sig in och ut ur tanken. En av de bästa försiktighetsåtgärderna att vidta vid reparation av ståltankar är att öppna mer än en manway bara för att vara säker. Om en in-/utgång på ett eller annat vis inte går att öppna så finns det alltid ett andra alternativ.