Så här sköter du din pappersåtervinning på rätt sätt

pappersåtervinning | Bizbay

De allra flesta av oss vill såklart återvinna allt vårt skräp och avfall på rätt sätt, men många känner sig nog förvirrade och lite rädda för att göra fel. Istället för att då strunta i det och slänga allt i soporna är det bättre att läsa på för att få kunskap om hur de olika återvinningsprocesserna går till. Nedan följer rekommendationer och tips på hur du ska sköta din pappersåtervinning på rätt sätt och hur olika typer av papper som är vanligt förekommande i vardagen ska hanteras. Kontrollera dock alltid vad som gäller för just din pappersåtervinning och det företag som sköter den innan du slänger något.

Olika typer av pappersavfall

Kartonger – I och med att onlineshopping ökar i takt får vi fler och fler kartonger att ta hand om. Dessa är dock helt återvinningsbara och du behöver heller inte ta bort tejpen eller etiketterna, om det inte sitter överdrivet mycket tejp kring lådan det vill säga. För att ta upp så lite plats som möjligt i containrarna och för att göra processen enklare för de som hämtar upp avfallet är det viktigt att vika ihop kartongen så gott det går. Om lådan är i gott skick kan du också kontrollera med butiker eller lagerlokaler i din närhet om de kan tänkas behöva dem för sin frakt. Återanvändning är alltid bra!

Strimlat papper – Medan vanligt papper från anteckningsblock eller skrivare går bra att lämna till pappersåtervinning i Sverige ska du vara försiktig med strimlat papper. I strimlingsprocessen har nämligen pappersfibrerna förkortats så pass mycket att de kan sätta igen maskinerna och förstöra processen. Använd det i stället som skydd när du ska packa ömtåliga varor eller för din egen kompost som strömaterial.

Kvitton – I och med att kassakvitton har behandlats med BPA (bisfenol A) kan det varken återvinnas eller komposteras. Det skulle bidra till att giftiga avfall hamnar där de inte ska vara. Dessa ska alltså inte slängas i pappersinsamlingen utan i de vanliga soporna precis som kuvert och post-its.

Bakplåtspapper – Allt papper som har kommit i kontakt med mat eller matoljor är inte återvinningsbart, så bakplåtspapper hanteras som brännbart. Du kan dock försöka återanvända ditt bakplåtspapper flera gånger och sedan kompostera det när det gjort sitt för att slita så lite på jordens resurser som möjligt.

Pappersmuggar – Muggar i papp är oftast täckta med ett tunt lager av plast på insidan vilket gör att de inte går att kompostera och heller inte återvinna på de flesta åtevinningsstationer. För att återvinna pappersmuggar måste anläggningen vara utrustad med speciella maskiner som klarar av att skilja plasten från pappersmuggen.

Dessa är några av de vanligaste material som förvirrar när det är dags för återvinning. Förhoppningsvis har denna text gett dig en klarare bild över hur du ska hantera dina olika typer av papper och gör att du gör med kommer sortera dem på rätt sätt. Kontrollera vilka återvinningstjänster som finns tillgängliga där du bor och se vilka typer av avfall de kan hantera.