Så kan privat hemtjänst bli ännu bättre

Så kan privat hemtjänst bli ännu bättre

Idag får cirka 40 000 äldre i Sverige privat hemtjänst. En fjärdedel av alla hemtjänsttimmar utförs också av privata företag. Har du ett företag som är privat utförare för hemtjänsten? Här kan du läsa mer om hur du kan effektivisera din verksamhet för att kunna erbjuda bättre service till hemtjänsttagarna och bli mer lönsam. Lösningen är bara ett klick bort. 

Fördelarna med privat hemtjänst 

Lagen om valfrihet, LOV, har gjort det möjligt för individer att själva ta makten över sin hemtjänst istället för att vara låsta till kommunala alternativ. Det har också gjort att undersköterskor och sjuksköterskor har fått större möjlighet att välja arbetsgivare vilket har lett till en sundare rörlighet på marknaden. 

Så kan ni öka lönsamheten och kvaliteten på vården

Både privata och kommunala aktörer dras med sparkrav och att kunna spara resurser samtidigt som vården håller en bra kvalitet kan det vara en god idé att ta hjälp av tekniken. Privat hemtjänst har en unik möjlighet att ligga i bräschen för digitalisering i vård och omsorg

Fyra fördelar med digitalisering inom hemtjänsten:

  1. gör vård- och omsorgstjänster mer tillgängliga
  2. ger möjlighet att automatisera och förenkla delar av medarbetares arbetsprocesser
  3. ger snabbare och bättre kommunikationsvägar 
  4. skapar en enhetlig hantering av ärenden. 

Vilken teknik kan förbättra hemsjukvård och hemtjänst?

 Ett webbaserat planeringsverktyg för hemtjänsten är ett exempel på en digital lösning som kan göra vård och omsorg bättre. Med planeringsverktyget kan både kvaliteten på hemsjukvård och hemtjänst öka samtidigt som verksamheten blir mer lönsam. 

Några fördelar med ett webbaserat planeringssystem:

  • går att komma åt även när du är på språng
  • skapar ett optimerat planeringsunderlag som ger så mycket brukartid som möjligt under så lite arbetstid som möjligt
  • minskar andelen manuellt arbete vilket ökar lönsamheten
  • möjlighet att få ut praktiska rapporter som ger dig mer kontroll över situationen
  • enkelt att integrera med andra tekniska lösningar som exempelvis verksamhetssystem eller återrapporteringslösningar.

För att privat hemtjänst ska bli bättre krävs inte bara att personalen läst en vuxenutbildning inom vård och omsorg, det behövs också teknik som underlättar. Testa någon av marknadens digitala lösningar och upptäck fördelarna för din verksamhet!