Så ska en kontrastmarkering för glaspartier se ut för att rädda fågelliv

Rädda fåglar | kontrast marknadsföring | Bizbay

Glaspartier är ack så vackra, men innebär en livsfara för fåglar över hela världen. Varje år beräknas upp till en miljard fåglar dö efter att ha kolliderat med byggnader och framför allt med glaspartier ー bara i USA. Hur många fåglar som dör i Sverige varje år är det ingen som vet. Men det finns sätt att rädda fåglarna. Med en kontrastmarkering på glaspartier kan du både fortsätta njuta av fågelkvitter och får dessutom en vackrare utomhusmiljö. 

I Kanada har forskare vid University of British Columbia forskat på fågelkollisioner sedan 2014 och upptäckt att cirka 10 000 fåglar dör varje år efter att ha krockat med glas och dörrar på universitet. I grannlandet USA dör upp mot en miljard fåglar, varje år. Det är inte bara själva kollisionen som är farlig för fågeln. Överlever fågeln själva krocken kan den ha blivit så skadad eller omtöcknad att den blir ett lätt byte för en rovfågel. 

Kontrastmarkering på glas är inget krav

I Sverige finns krav på att personer med synnedsättning och personer med kognitiva funktionsnedsättningar måste kunna orientera sig i publika lokaler och offentliga miljöer. För att förenkla för människor med olika typer av funktionsnedsättningar används kontrastmarkeringar, en markering i en avvikande färg eller material, som gör det enkelt att upptäcka hinder som till exempel en glasruta eller taktila ledstråk som skyddar och visar vägen.

För en kontrastmarkering på glas ställs krav om att den ska ha en ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS, Natural Color System. Det finns inga krav som talar om på vilken höjd en kontrastmarkering på glaspartier ska placeras, bara att markeringen ska vara synlig. I Sverige finns inga krav på att glaspartier måste kontrastmarkeras för att rädda djur, men många använder redan kontrastmarkeringar i det syftet. Men hur ska en kontrastmarkering på glaspartier se ut för att göra sitt jobb?

Hur ska en kontrastmarkering utomhus se ut?

Det finns en del okunskap kring hur en kontrastmarkering utomhus ska se ut för att fungera på bästa sätt. Ett vanligt missförstånd är till exempel att en kontrastmarkering på glaspartier i form av en rovfågel skrämmer bort mindre fåglar. Att svarta kontrastmarkeringar skulle fungera bra är också ett missförstånd ー fåglar har svårt att urskilja färgen svart. Så hur ska en kontrastmarkering på glaspartier se ut för att rädda fågelliv?

Kontrastmarkeringar som gör skillnad för fågellivet

  • Välj markeringar i färgerna vitt, rött eller orange.
  • Säkerställ att det är högst 5 centimeters avstånd på höjden från en kontrastmarkering utomhus till en annan och högst 10 centimeters avstånd horisontellt (fåglar undviker att flyga igenom trånga öppningar).
  • Kontrastmarkera gärna mindre fönster med tunna, ljusa horisontella linjer som är diskreta för människor, men som syns tydligt för fåglar. 

Dekaler med siluetten av en rovfågel är alltså verkningslösa, men genom att välja en ljus kontrastmarkering på glaspartier som sitter nära en annan kontrastmarkering kan du alltså hjälpa till att rädda liv i djurriket.