Se till att ditt företag håller sig på topp med en certifiering för kvalitetsledningssystem

Se till att ditt företag håller sig på topp med en certifiering för kvalitetsledningssystem | Bizbay

Alla företag i hela världen håller förmodligen med om att det är otroligt viktigt att ens tjänster och produkter håller hög kvalitet. De behöver kanske inte alltid vara marknadens bästa men de ska hålla hög kvalitet. Det handlar inte bara om själva produkterna eller tjänsterna utan hela verksamheten. Det är här ISO 9001 certifiering kommer in i bilden.

Denna certifiering bygger på många olika principer som är framtagna för att säkerställa att ett företags verksamhet är effektivt och håller hög kvalitet. Några av de principer som täcks av denna certifiering är:

  • Ledarskap
  • Processer
  • Hantering av relationer
  • Kundfokus
  • Ständig förbättring

Hur får man en ISO 9001 certifiering?

För att kunna arbeta med dessa principer krävs ett bra kvalitetsledningssystem. Det är i korthet ett system som säkerställer att företagets ledning får bättre koll på läget och ständigt förbättrar organisationens olika delar, både gentemot kunden och internt för att bli mer effektivt. Även om ett företag skulle uppfylla kriterierna och arbeta på rätt sätt betyder det inte att de automatiskt får en ISO-certifiering för företag. Först måste de låta ett certifieringsorgan som är ackrediterat (godkänt av myndighet) genomföra en revision där företaget kontrollerar att principerna följs och att alla krav har blivit uppfyllda. Först därefter kan de få sin certifiering, och den gäller under en treårsperiod där företaget revideras årligen

Det är bara vissa företag som får utföra denna typ av certifiering för ISO i Sverige, bland annat TÜV NORD och några andra företag.

Vad vinner man på detta?

Först och främst så är själva certifieringen en kvalitetsstämpel som tydligt visar att företaget har goda interna processer och är uppbyggt på ett sätt som säkerställer att företaget leds väl även i framtiden. Detta gör att kunder till företaget kan känna sig trygga, främst om de är geografiskt separerade. Ska du köpa aktier hos företaget kan detta vara en relevant kvalitetsmarkör. Ännu mer relevant är det för de företag eller affärsmän som ska köpa hela företaget. De vill naturligtvis säkerställa så gott det bara går att verksamheten kommer att fortsätta att gå bra även efter själva uppköpet. Här försäkrar certifieringen att processerna är på plats som säkerställer kvalitet och ständig förbättring.

Vägen till en certifiering är en god väg att följa för alla företag. Det är ett utmärkt sätt att bygga en stabil grund för verksamheten att stå på. När ett företag gör affärer med ett ISO-certifierat företag vet de att det har att göra med en professionell partner.

Det är värt att tänka på att det finns en ny och modern version av just ISO 9001 (ISO 9001:2015) som har anpassats till det moderna samhällets förutsättningar