SFI – svenska för invandrare, är en bra, smidig och enkel väg in i arbetslivet och samhället

Svenska för invandrare | Bizbay

För dig som kommer till Sverige är det viktigt att lära dig språket. Med svenska kommer du in i samhället och kan därefter börja studera eller jobba. Dessutom blir det lättare att träffa nya vänner om du behärskar språket.

Att lära dig svenska är viktigt av flera anledningar. Till att börja med kommer du snabbare integreras i samhället då du enklare kan kommunicera med människor runt dig. Det innebär naturligtvis inte att du måste kunna helt perfekt svenska eller vara flytande i språket. Men det är viktigt att kunna göra dig förstådd samt att förstå andra. Då blir allt enklare i vardagen, till exempel att handla mat, att gå till doktorn eller att ta bussen. Därtill är det av naturliga skäl även viktigt för att överhuvudtaget kunna få ett arbete och för att kunna studera.

Idag kan du som är ny i Sverige gå SFI kurser, det är kurser där du får lära dig svenska i flera steg. Vilket steg du studerar beror på dina tidigare erfarenheter. Det finns dock vissa krav för att få läsa SFI, dessa är att du ska vara fyllda 16 år samt vara folkbokförd i landet. Du läser svenska i den kommun du är skriven i. Ett tips är att läsa svenska via ett företag som även erbjuder vidareutbildningar. På så vis får du en naturlig studieväg in i samhället som ofta kan leda till arbete snabbare. För att börja läsa svenska för invandrare behöver du först göra ett språktest. Detta test visar hur dina kunskaper i svenska och språket ser ut. Därefter vet man vilken nivå du ska läsa. Om du inte har möjlighet att studera språket på bestämd plats finns det även möjlighet att läsa på distans, till exempel hemifrån. Att kunna läsa online SFI är jättebra om du inte hinner ta dig till en skola.

Det som är så bra med SFI är att du får ett riktigt enkelt upplägg att följa. När du läst klart kurserna kommer du kunna kommunicera och behärska svenska språket tillräckligt bra för att vidareutbilda dig. Med dessa grundläggande språkverktyg blir det lättare att komma in på en viss studielinje eller för att få arbete. Idag finns det både kommuner och fristående företag som erbjuder SFI kurser, ett av dessa är Hermods. Via dem har du inte bara möjlighet att läsa svenska, du kan även välja att läsa online SFI, något som är väldigt fördelaktigt om du exempelvis jobbar eller har hand om barnen. De erbjuder även många andra vidareutbildningar och kan till och med hjälpa dig att få ett jobb.

För att komma in i samhället är språket rätt väg att gå. Förutom att du får lära dig grundläggande språkkunskaper i svenska får du även lära dig om samhället och dess normer när du läser svenska för invandrare. Det är ett bra sätt att lära sig grundläggande normer som bland annat hur du köar, hur kontokorten fungerar och mycket mer. Ta chansen redan idag, kontakta din kommun eller välj ett fristående företag som kan erbjuda fler möjligheter till andra vidareutbildningar.