Som chef är det viktigt att du känner till processen kring rehabilitering

Som chef är det viktigt att du känner till processen kring rehabilitering | Bizbay

Alla de bästa ledarna tar ett stort ansvar för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. De vill att medarbetarna ska må bra och vara hälsosamma, på så sätt kan de utföra sitt jobb på ett bättre sätt. Det finns dock många saker att känna till när det kommer till processen kring rehabilitering.

Vad är arbetslivsinriktad rehabilitering?

Det är ett samlingsnamn för alla de åtgärder och insatser en arbetsgivare och staten utför för att hjälpa en person att återfå sin arbetsförmåga.Enligt lag är det arbetsgivarens som ska ansvara för rehabiliteringen av de anställda blir sjuka eller av någon annan anledning får en minskad arbetsförmåga.

Detta innebär flera saker, bland annat att det bör finnas någon form av plan för rehabilitering. Det bästa är naturligtvis att aldrig hamna i denna situationen men vad som helst kan hända och det gäller att vara redo för även dessa eventualiteter. Det är även en god idé att vara observant för tidiga signaler av ohälsa. Detta gör det möjligt att sätta in tidiga insatser och på så sätt undvika längre rehabiliteringar.

Arbetslivsinriktad rehabilitering utbildning

Denna utbildning syftar till att lära deltagarna teorier, principer och kunskaper som berör sjukskrivningar och den efterföljande rehabiliteringsprocessen. Utbildningen går ut på att bland annat diskutera vad arbetsförmåga är och hur en persons arbetsförmåga bedöms samt vad man kan göra för att förbättra situationen på arbetsplatsen.Det är minst lika viktigt att agera proaktivt som att ha en reaktiv process.

Under en arbetslivsinriktad rehabiliteringsutbildning får deltagarna även lära sig om de olika aktörerna som är delaktiga under processen och vilka ansvarsområden dessa har. Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har viktiga roller och de hjälper arbetsgivarna med rehabiliteringsprocessen på flera sätt, bland annat genom att utföra utredningar kring förmågan att arbeta.

Hur länge pågår en arbetslivsinriktad rehabilitering?

Det är en svår fråga att svara på eftersom det beror på det individuella fallet. Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans samverkar pågår i upp till ett år. Personens rehabiliteringavslutas när personen kan återgå till arbete eller om de påbörjar en arbetsmarknadsutbildning.

Det finns många saker att ha koll på under dessa situationer, inte minst eftersom det berör många lagar och förordningar. Att som chef ha koll på läget är viktigt, vilket är en av anledningarna till att du bör gå en utbildning eller kurs inom arbetslivsinriktad rehabilitering. På så sätt kan du agera rätt redan från start, både gentemot den drabbade personen och även i enlighet med vad lagen kräver.