Takkonstruktioner: Fördelar och process med att lyfta tak

Takkonstruktioner | Bygging Uddemann

Vad är ett taklyft? Egentligen exakt som det låter, processen att lyfta och permanent höja takkonstruktioner. Det är en effektiv lösning för att höja taket på äldre befintliga fastigheter med takhöjd som är föråldrad och/eller ohållbar.

Med ett taklyft kan byggnader med lågt tak förvandlas till moderna konstruktioner med hög frigång för lager, tillverknings- eller distributionsanläggningar. Nästan alla takkonstruktioner av stål kan lyftas med hjälp av specialiserad hydraulisk lyftutrustning som stångklättrare.

Fördelarna med ett taklyft

Nedan är de främsta fördelarna med att höja takkonstruktioner för egentligen vilken byggnad som helst.

Lägre kostnad och snabbare färdigställande

Ett taklyft kan minska bygg- och utvecklingskostnaderna i jämförelse med en nybyggnation, nland annat minskade skattekostnader. För det mesta betraktas taklyftsprojekt som renoverings- eller ombyggnadsprojekt. Därför är också tidsramen för byggnationen snabbare än traditionell konstruktion.

Bättre byggalternativ

Företag kan också minimera bestämmelser och begränsningar gällande zonindelning med att höja taket på sin byggnad. Hyresvärdar kan locka hyresgäster; köpare kan förbättra sina förvärv och mäklare kan utöka säljbarheten för befintliga industribyggnader. Industritillverkare och lageranvändare kan undvika att behöva flytta sina lokaler. Genom att eliminera behovet av ytterligare fastigheter kan de avstå från mark- och parkeringskrav och på så vis också minska sin miljöpåverkan. På så sätt kan öka byggnadens kapacitet utan att öka sin miljöpåverkan.

Återanvända befintliga strukturer

Genom att höja höjden på takkonstruktioner kan företag återanvända eller konvertera befintliga byggnader. Genom att maximera kubikutrymmet kan de konstruera moderna högproduktionsanläggningar och skapa värdefulla tillgångar. Ett sådant taklyftsprojekt erbjuder flera kreativa möjligheter för återanvändning av gamla byggnader.

Mindre stillestånd

Taklyft kan utföras med minimala störningar i ditt företags dagliga verksamhet. Eftersom taket kan lyftas helt eller i sektioner utan att man behöver utrymma lokalen minskar stilleståndstiden avsevärt.

Taklyftningsprocess: En översikt

Som vi tidigare nämnt är taklyftsprocessen snabb, effektiv och kostnadseffektiv. Vid höjning av en befintlig takkonstruktion kan den totala lyftytan vara 10 000+ kvm. När man utför lyftoperationer för att höja tak kan över 50 domkrafter användas som har en kombinerad lyftkapacitet på nästan 800 ton. För ett taklyft lyfts de huvudsakliga stålbalkarna två åt gången med hjälp av provisoriska rammaster för de hydrauliska stångklättrarna

Här är en översikt över taklyftprocessen:

  1. I det första steget skalas byggnaden ned till sitt skelett. När taklyftsutrustningen är på plats sätts tillfälliga stolpar upp för att stödja takkonstruktionen tills processen är klar. Dessa svetsas i taket och förankras i golvet för att kunna hålla uppe taket tills de nya takelementen är på plats.
  1. I det andra steget fungerar ett tillfälligt stödsystem som axlar för att låta taket sitta på efter den separerats från övriga byggnadselement. När pelarna och väggarna är lossade från taket börjar själva taklyftet. Med hjälp av hydraulisk utrustning sker lyftningen av taket försiktigt.
  1. Det tredje steget inkluderar installation av de nya balkarna när den avsedda takhöjden har uppnåtts. Den hydrauliska lyftutrustningen tas sedan bort efter att de nya pelarna har satts på plats. På detta sätt avslutas taklyftsprocessen.