Brandlarm och brandövning ー tips till byggarbetsplatsen

När det börjar brinna går det snabbt. Då finns ingen tid att tänka efter utan du och dina kollegor måste agera instinktivt. Regelbundna brandövningar gör arbetsplatsen tryggare för alla. Här kommer råd kring vad ni ska tänka på kring brandövningar och i valet av brandlarm

Varje år inträffar cirka 40 bränder på byggarbetsplatser i Sverige, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Troligtvis är siffran ännu högre eftersom MSB endast för statistik över bränder där räddningstjänsten larmas, mindre bränder som släcks av personal på plats blir aldrig en del av statistiken. 

Just byggarbetsplatser är särskilt utsatta för bränder eftersom det både finns gott om brännbart material och många föremål/situationer som kan starta en brand. Därför är det viktigt att det finns brandlarm på byggarbetsplatsen och att alla som befinner sig på bygget vet hur de ska agera om något skulle fatta eld. 

Tips inför brandövningen 

Övning ger färdighet så se till att träna med jämna mellanrum. De här momenten är bra att öva på:

  • Varna. Ropa med hög röst för att varna kollegor när det brinner. Se till att alla vet hur brandlarmet låter för att vara förberedda.
  • Utrym. Öva på att snabbt ta er ut från bygget och säkerställ att alla vet var ni ska samlas.
  • Larma. Säkerställ att alla vet vad de säga i ett samtal med 112. Det är viktigt att berätta vad som har hänt, om det finns någon människa kvar i den brinnande byggnaden och om det finns några särskilda risker som till exempel kvarlämnade gasflaskor. 
  • Släck. Se till att alla får öva på att släcka bränder i olika material.
  • Kväv elden. Säkerställ att alla får öva på att släcka en brand i kläder genom att kväva elden med en brandfilt.
  • Första hjälpen. Låt alla öva på att ge första hjälpen.  

Brandlarm som skyddar arbetsplatsen

På en byggarbetsplats finns ofta inget ordinarie skyddssystem och det gör att det kan ta tid innan en brand upptäcks. Därför är det smart att satsa på ett tillfälligt brandlarm som är lätt att ta med sig runt på bygget. Ska brandlarmet användas i en lokal där det är svårt eller förbjudet att dra kablar (byggnader med stort kulturhistoriskt värde) så är det smart att investera i ett trådlöst larmsystem. Tänk också på att välja ett brandlarm som är anpassat efter den plats där det ska vara placerat ー utrymmen där ljudnivån är hög kräver ett högljutt larm, medan ett larm på ett kontor inte behöver låta lika mycket. 

Behöver byggarbetsplatsen utrustas med larm, handbrandsläckare eller förstahjälpen-kit? Kontakta ett företag som är specialiserat på första hjälpen-utrustning åt företag.  

Tre vanliga orsaker till brand på en byggarbetsplats

  1. Någon har anlagt en brand.
  2. Heta arbeten utförs och material i närheten fattar eld.
  3. Material som exempelvis linoljetrasor självantänds.