Traditionell neonskylt VS LED neonskylt – Hur jämför de?

Dagens LED neonskylt ser i princip identisk ut traditionella gamla neonskyltar men är mycket mer flexibla vad gällande hur de kan anpassas. Neonskyltar med LED är också mycket mer energieffektiva och miljövänliga och har egenskaper som traditionellt neon helt enkelt inte har – den kan till exempel ändra färg, dämpa eller skapa en stroboskopeffekt.

På den här sidan undersöker vi hur de två jämförs, med fokus på material, komponenter och teknologi – alltså hur tekniken fungerar.

LED neonskylt VS traditionell neon – Material och komponenter

Vad är traditionella neonskyltar gjorda av?

Traditionella, gamla neonskyltar har följande huvudkomponenter:

Rör

Tillverkade av mjukt blyglas (kristall) som värms upp, böjs och vrids för hand för att sedan kylas ned och smältas samman. De fylls senare med olika gaser för att få olika färger.

Elektroder

Elektroder av rent järn omgivna av en glasmantel är svetsade till båda ändarna av röret och anslutna till transformatorn med hjälp av högspänningskablar.

Transformator

En elektrisk enhet som överför från elnätet till elektroderna den spänning som behövs för att få neongasen inuti lysrören att glöda. De fungerar via en process som kallas elektromagnetisk induktion.

Baksida/ram

När neonskylten har sin slutliga design monteras glasrören på en bakpanel eller stöds av någon form av ram. Små skyltar tenderar att ha en stålram, medan större displayer stöds av trä, stål eller aluminium.

Vad är en LED neonskylt gjord av?

LED neon (faux-neon) skyltar använder varken glas eller neongas. Istället är de gjorda av akryl – en termoplast som är bättre känd som Altuglas eller Perspex – som är lätt, stryktålig och effektiv för att överföra ljus.

En typisk LED neonskylt har följande huvudkomponenter:

Rör

Dessa ihåliga rör är skurna från ett massivt block av opal akryl och sedan rundade och slipade. De innehåller lysdioderna.

Kanter

Akrylrören avslutas med antingen blockoutfärg eller vinylkanter för att skapa den slutliga designen.

Lysdioder

Lysdioderna (ljusemitterande dioder) fungerar som en halvledare och är vanligtvis gjorda av aluminium-gallium-arsenid. De är inbäddade i nära anslutning till varandra inuti akrylröret och kopplas sedan upp.

Bakpanel

Om det behövs för den slutliga designen, monteras rören på en bakpanel gjord av olika material inklusive polykarbonat, akryl och stål.

LED neonskylt VS traditionell neonskylt – Teknik

Hur fungerar traditionella neonskyltar?

Neonskyltar avger ett ljus som ett resultat av en kemisk reaktion mellan gasen inuti glasröret och elektriciteten som matas in genom metallelektroderna.

Traditionella, gamla neonskyltar består av glasrör som formas till bokstäver eller dekorativa mönster som sedan fylls med neongas. När en elektrisk högspänningsström passerar genom gasen lyser neonröret.

Hur fungerar en LED neonskylt?

Där neon förlitar sig på en reaktion mellan neongas och elektricitet, med LED-neon kommer reaktionen när elektroner passerar genom en halvledare, vilket vanligtvis är det materialet som kallas aluminium-gallium-arsenid.

När de används i skyltar måste lysdioderna placeras inuti rören i rätt position. För många lysdioder i samma utrymme kommer att dra mer ström och eventuellt orsaka hot spots (där ljuset blir starkt och skapar vad som verkar vara ett prickigt mönster). För få lysdioder placerade på fel ställe resulterar svarta fläckar.

Lysdioderna måste placeras så att de producerar ett stadigt ljus som liknar effekten av neongas som glöder inuti ett glasrör.