Accepts privata försäkringar

Uppsägningsförsäkring – en guide

Att bli uppsagd från sin arbetsplats kan vara en stressig och svår upplevelse, särskilt om man anser att uppsägningen är orättvis eller på felaktiga grunder. Lyckligtvis finns det en försäkring som kan hjälpa dig i denna situation – uppsägningsförsäkring även kallad uppsägningstvistförsäkring. I den här artikeln ska vi berätta mer om försäkringen som kan hjälpa dig om du hamnar i en uppsägningstvist med din arbetsgivare.

Fem vanliga anledningar till uppsägning

En arbetsgivare kan inte säga upp personal godtyckligt, det finns strikta lagar som reglerar uppsägningar från jobbet. Här nedan är fem vanliga anledningar till uppsägning:

  1. Arbetsbrist:
  2. Bristande prestation
  3. Regelbrott
  4. Bristande kompetens
  5. Konflikter med arbetsgivare eller kollegor

Vad är en försäkring vid uppsägning?

Det finns ingen försäkring mot uppsägning, men däremot kan du teckna en uppsägningstvistförsäkring. En uppsägningstvistförsäkring täcker juridiska kostnader för att lösa tvister om uppsägning från arbete på felaktiga grunder. Försäkringen täcker kostnader för att anlita en advokat, rättegångskostnader och andra kostnader som kan uppstå under processen.

Vilka är fördelarna med en uppsägningstvistförsäkring?

En av de största fördelarna med en uppsägningstvistförsäkring är att den ger dig råd och stöd under hela processen. Försäkringsbolaget kan hjälpa dig att hitta en lämplig advokat för din situation och ge dig råd om hur du bör gå tillväga. Detta kan vara särskilt viktigt om du aldrig tidigare har varit involverad i en uppsägningstvist.

En annan fördel med uppsägningstvistförsäkring är att du inte behöver oroa dig för kostnaderna för juridiska processen. Rättegångskostnader kan snabbt bli mycket höga, särskilt om tvisten drar ut på tiden. Drabbas du av uppsägning kan din försäkring täcka kostnaderna vilket gör att du kan känna dig trygg i vetskapen om att du inte behöver betala kostnader för advokat eller rättegång själv.

Finns det några tvister vid uppsägning som din försäkring inte täcker?

Olika försäkringar har olika försäkringsvillkor. Därför finns det en risk att din försäkring inte täcker alla tvister vid uppsägning. Vissa försäkringar täcker till exempel endast tvister där det finns en rimlig utsikt till att den försäkrade kommer att vinna. Därför är det viktigt att du noggrant undersöker villkoren innan du tecknar försäkring vid uppsägning och eventuellt talar med försäkringsbolaget för att få en klar bild av vad som täcks och vad som inte gör det.

Vem tjänar på uppsägningsförsäkring?

En uppsägningstvistförsäkring kan vara särskilt värdefull om du arbetar i en bransch där uppsägningar är vanliga eller om du är i en position som lätt kan bli utsatt för felaktiga uppsägningar. Är du orolig för att drabbas av uppsägning kan en försäkring vara värdefull att ha eftersom den hjälper till att ta bort oron. Det kan också vara en bra idé att ha en uppsägningsförsäkring om du har en hög lön eller om du har mycket att förlora på att bli av med ditt jobb.

Så tecknar du den

Du kan teckna uppsägningstvistförsäkringar via exempelvis det privatägda svenska försäkringsbolaget Accept. Där kan du även teckna reseförsäkringar, inkomstförsäkringar och Loss of licence-försäkringar.