Välfungerande trafiksignaler ökar och förbättrar framkomligheten i stora och moderna städer

Trafiksignaler | Bizbay

 

I stora städer är det oerhört viktigt med framkomlighet i trafiken. Trots det är köer ett faktum i rusningstrafiken. Det finns olika sätt att förenkla framkomligheten och förbättra trafikflödet, bland annat genom rondeller, korsningar och rödljus. Swarco är en marknadsledande leverantör av trafiksignalsystem som förbättrar trafiken.

Alla städer är olika men har oftast en sak gemensamt, mycket trafik. Tusentals människor som ska till och från sina jobb samma tider genererar i stopp och köer. Ibland tyvärr även olyckor. Med olika medel kan trafiken bli säkrare, bland annat genom att placera ut trafiksignalsystem där det passar. Just rödljus är effektivt där trafiken har svårt att reglera sig själv, där det ofta bildas köer. Detta kan vara vid korsningar där den ena vägen är betydligt tyngre trafikerad än den andra. Det försvårar framkomligheten och kan öka risken för olyckor. Man kan säga att med hjälp av trafiksignalsystem kan man kontrollera trafiken och styra den bättre.

Det finns idag mängder av olika typer av signalsystem för trafiken. De olika varianterna passar för olika ändamål, exempelvis för att öka framkomlighet för kollektivtrafik och utryckningsfordon eller för att motverka köbildning. Även trafiksignaler för fotgängare är effektivt och oerhört viktigt av säkerhetsskäl. Man har idag utvecklat mer avancerade lösningar för trafikljus, exempelvis Smart Priority. Detta är en lösning framtagen för bussar som ger kollektivtrafik förtur genom att prioritera bussens position. Detta är en mycket effektiv lösning av trafiksignalsystem för städer där kollektivtrafiken är oerhört viktig för trafikflödet. Ju bättre och välfungerande kollektivtrafiken är, desto större chans är det att fler människor väljer kollektivt istället för att ta den egna bilen. I det långa loppet kan det ge mycket goda effekter på miljön.

En annan typ av signalsystem är trafiksignaler för tunnelsystem. Detta är ett speciellt utvecklat signalsystem för tunnlar. Tunnlar kan ofta innebära en ökad risk för olyckor då det är trängre och sämre sikt. I stora städer är tunnlarna också ordentligt trafikerade, något som sätter höga krav på både belysning, trafiksignaler för tunnelsystem och dynamiska vägljus. Stoppsignaler vid tunnlar förbättrar flödet eftersom de flesta städer har vägar som är tyngre trafikerade än andra. Det förbättrar framkomligheten och minskar risken för köbildning.

En välfungerande infrastruktur utgör själva grunden för en modern stad. Med rätt typ av trafiksignaler, ökad framkomlighet för kollektivtrafik och belysning kan trafikflödet förbättras markant. En fungerande trafik är inte bara bra för trafikanter, det är en ekonomiskt smart lösning som sparar in oerhört mycket pengar i längden. Det finns många företag som specialiserar sig på lösningar inom trafik för moderna städer, ett av dessa är Swarco. De är ledande inom trafiksignalsystem för städer och tar fram smarta och innovativa lösningar för stora som små städer. För att hitta en lösning som passar er kommun är det bra att diskutera möjligheterna med experter inom området. Eftersom ingen stad är den andra lik finns det aldrig ett svar, utan flera olika. Nya korsningar och rondeller kan vara väldigt effektivt i vissa städer, medan trafikljus är smartare lösningar i andra. Att bygga nya vägfiler kan också vara ett smart alternativ, framförallt för att förbättra framkomligheten för bussar och utryckningsfordon.