Vad gör en HR-partner?

HR Partner

En HR-partner kan fylla flera roller inom ett företag beroende på hur uppdraget ser ut, och vad för behov och förutsättningar verksamheten har. Dessa inkluderar:

  • En administrativ roll
  • En operativ roll
  • En strategisk roll

Så, vad innebär dessa roller och vad gör en HR-partner?

Administrativ HR-partner

Den traditionella HR business partnern har alltid vara av administrativ natur. I sin administrativa roll ingår bland annat att jobba med lönehantering, arbetsrättsliga frågor, sjukdomar, ledighet samt hantering av avtal, viktiga dokument och liknande. Om något händer inom verksamheten är det även HR-partnerns jobb att lösa konflikten samt medla mellan parterna.

Operativ HR-partner

En operativ HR-partner hjälper till att få den dagliga verksamheten att flyta på så smidigt och effektivt som möjligt. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till med bemanning vid arbetstoppar, eller att kartlägga verksamheten för att analysera och säkra nyckelområden. En HR business partner utför det administrativa samtidigt som de även fyller den operativa rollen.

Strategisk HR-partner

En strategisk HR-partner arbetar med att ta fram övergripande processer för att utveckla organisationen. HR-partnern har här ett större ansvar för att utveckla verksamheten genom att bland annat utforma och implementera processer och policys för att nå uppsatta affärsmål. För att uppnå dessa mål kan en strategisk HR-partner hjälpa organisationer med en rad olika strategiska uppgifter. En strategisk HR-partner är även ett stöd inom riskbedömning, investeringsbeslut och resursoptimering genom att: 

  • Bedöma vilka investeringar som behövs göras i organisation, personal och processer för att uppnå affärsmålen. 
  • Optimera HR-avdelningens resurser för att stödja och utveckla verksamheten på bästa sätt. 

Vad för HR-partner behöver du?

Det är något ni själv måste ta reda på. Kontakta en välrenommerad HR business partner nära er och beskriv era behov, utmaningar och förutsättningar så hjälper de er att komma fram till vad för typ av HR-specialist er verksamhet behöver.