Värdegrund för företag – ett abstrakt koncept med verkliga konsekvenser

Värdegrund för företag | Actea

Värdegrund är egentligen mycket enkelt. Det handlar om att tydliggöra vad som är rätt och fel, eller vad som är godkänt beteende och vad som inte är accepterat. Det är tydligt att många arbetsplatser inte har arbetat med värdegrunder alls, vilket snabbt leder till en negativ spiral

Vad är värdegrund för företag?

Det är de värderingar som företaget och personalen har. Dessa kan vara officiella eller oskrivna. De kan även tas mer eller mindre seriöst. Värdegrunden formar kulturen och atmosfären på arbetsplatsen. De får vissa personligheter att trivas bättre än andra genom att attrahera eller stöta bort. När företagets värdegrunder fungerar väl ser de till att personalen trivs på jobbet, att arbetet håller hög kvalitet plus att de även attraherar ”rätt” typ av medarbetare till företaget. En viktigare fråga än ”Vad är värdegrund för företag?” är ”Hur skapar man bra värdegrund för företag?”.

Analysera de rådande värderingarna

En av de första sakerna man kan göra för att förbättra ett företags värdegrunder är att undersöka hur de nuvarande värdegrunderna ser ut. Här gäller det att både analysera personalens svar på eventuella frågor och även analysera företagets handlingar. Det är en sak att säga att man står för en transparent verksamhet och en annan sak att visa detta i praktiken. Detsamma gäller för olika värderingar, vad som sägs och vad som är verklighet behöver inte alltid stämma överens.

Vilka värderingar ska råda?

Detta är en viktig frågeställning som personalen bör få ge sina synpunkter över. Det är även viktigt att ta hänsyn till företagets vision och målsättningar, Helst ska alla dessa hjälpa varandra på något sätt. Värdegrunderna ska sedan fungera som en slags kompass. Den ska hjälpa styrelsen och personalen att ta rätt beslut i olika situationer. Med rätt beslut menas beslut som går i linje med en värdegrund för företaget. Om jämlikhet och rättvisa är viktiga värderingar är det viktigt att ta beslut som är jämlika och rättvisa, samt att på andra sätt visa att denna värdering verkligen är viktig.

Handling väger mer än tomma ord

Det är en sak att bestämma värdegrund för företaget, det är en annan att visa hur dessa värderingar ska användas i praktiken. Försök att skapa konkreta exempel och se till att belöna beteendet på ett eller annat sätt. Det behöver inte handla om monetär belöning, att kalla in någon för ett möte och förklara att man uppskattar vad personen har gjort eftersom det går i linje med värderingarna räcker länge och väl

Värdegrund företag exempel

En värdegrund kan vara respekt. Tänk på att även definiera vad som menas med respekt i just ert fall. Låt oss säga att det handlar om att respektera varandra som människor. Detta innefattar att man respekterar andras kulturer och religion samt att man inte accepterar ett respektlöst beteende, exempelvis att man talar nedvärderande om något. När det kommer till värdegrund företag exempel är detta bara ett av många.

Ett kontinuerligt arbete

Företagskultur utvecklas och förändras allt eftersom företaget utvecklas och förändras. Både ny och gammal personal kan behöva påminnas eller så kanske värdegrunden behöver diskuteras och omarbetas. Ett företags värdegrund bör följas upp regelbundet för att kunna fungera som en effektiv kompass som utvecklar verksamheten på ett positivt sätt.