Varför återvinner man metall? 5 svar

Varför återvinner man metall? 5 anledningar
Varför återvinner man metall? Det är en fråga som dyker upp ibland. Läs fem anledningar till varför metall ska återvinnas.

Du tittar på de gamla verktygen längst in i skåpet, de uttjänta rören efter renoveringen och bilvraket som stått på parkeringen de senaste åren och undrar vad du ska göra med företagets metallskrot. Är metallskrot lönt att återvinna och “varför återvinner man metall egentligen?”

För att mätta världens behov metaller

Världen fullkomligt skriker efter metaller till produktion av nya produkter som exempelvis elbilar, solceller och mobiltelefoner. Kina förbrukar idag hälften av all världens koppar. Med tanke på jordens växande befolkning är det inte möjligt att mätta behovet av metaller endast genom att bryta nya ー återvinning av metaller och mineraler kommer att vara en viktig del av framtiden. 

För att spara energi

Genom panta en Fantaburk sparar du lika mycket energi som det går åt till att ladda mobiltelefonen i 20 timmar ー tänk då hur mycket energi du sparar genom att återvinna det där bilvraket som skräpar på parkeringen! 

Ett av de viktigaste svaren på frågan “varför återvinner man metall?” är just: för att spara energi.

Det är inte bara genom att återvinna aluminium som du sparar energi ーvid återvinning av koppar sparas upp till 85% energi  jämfört med att utvinna ny kopparmalm. 

För att begränsa miljöpåverkan av gruvnäringen

Enligt svensk lag anses gruvor vara miljöfarlig verksamhet eftersom det påverkar miljön genom utsläpp av metaller och skadliga ämnen i vattendrag, samt att damm, buller och vibrationer stör både människor och djur. Dessutom ökar avgasutsläppen växthuseffekten. Energibesparing och omsorgen om miljön är de främsta anledningarna till varför man återvinner metall.

För att öka lönsamheten

Att köpa in metall från andra länder är dyrt. Kopparpriset har stigit sedan mitten av 10-talet och det beräknas stiga i många år framöver. Att köpa återvunnen metall är oftast billigare och smidigare än att handla ny råvara. Dessutom kan ju ni som företag tjäna pengar genom att återvinna metallskrot. Inventera lagret, förrådet och garaget ー sedan beställer ni hämtning av allt ert skrot. När allt är invägt och klart får ni pengarna på kontot.

För att man kan

Metall är 100% återvinningsbart och går i princip att återvinna i all oändlighet utan att metallens kvalitet försämras. Är det lätt att återvinna borde man också göra det ー inga fler ursäkter. 

Återvinning av metall ー går all metall att återvinna?

Koppar, stål och aluminium är enkla att återvinna, men det finns ovanliga jordartsmetaller som indium och beryllium som är svåra eller omöjliga att återvinna med den teknik som används idag. Svårigheten ligger främst i att separationen inte är effektiv, att önskvärda egenskaper försvinner vid omsmältning eller att det inte finns tillräckligt mycket av metallen för att det ska vara lönsamt. Kanske blir det möjligt att återvinna all metall i framtiden och då kommer frågan “varför återvinner man metall?” att vara en icke-fråga.