Varje skola behöver genomtänkta dyslexi-hjälpmedel. Här är några råd kring hur du hittar dem.

Varje skola behöver genomtänkta dyslexi-hjälpmedel. Här är några råd kring hur du hittar dem | Bizbay

Specifika läs- och skrivsvårigheter som termen också lyder är något som finns i varje skolklass. Problemen är ärftliga och följer med genom hela livet. Det är svårt att läsa, stava och förstå en skriven text. Bakgrunden är att vissa funktioner i hjärnan inte utvecklats normalt, men det har ingenting med intelligensen att göra. Varje skola är skyldig att göra ett åtgärdsprogram för de som behöver. De kan komma i form av talböcker, datorer med särskilda stavningsprogram eller en assistent. Men även om dagens skolbarn och deras föräldrar har det lite lättare än förr, finns det mycket kvar att göra.

Trots alla tekniska framsteg med artificiell intelligens och pratande tjänster i mobiltelefoner och bilens GPS, behöver alla kunna läsa. Under en normal dag möter vi information på skyltar, i tidningar, på skärmar, i böcker och sms till exempel. Att kunna tyda bokstäver och läsa texter kommer att vara viktigt för mänskligheten länge än. Det tyder det mesta på.

För den som har det motigt med läsningen kommer nu alltfler dyslexi-hjälpmedel online.  Några av de klassiska sedan tidigare är Lexia med övningar och Provia som testar förkunskaperna. De har funnits i ett par decennier och i den nya versionen erbjuder de språkförstärkande övningar på surfplatta eller dator. Eleven kan arbeta självständigt med uppgifterna hemma eller i skolan. Läraren planerar och följer upp. Det är två logopeder som skapat materialet och elever på mer än 60% av Sveriges skolor har gjort testet i Provia. Allt material finns som en webbtjänst. Du som är lärare behöver bara en inloggning och uppkoppling. Dessa dyslexi-hjälpmedel i skolan är också utmärkta för att ge underlag för vad nyanlända elever behöver och vilka kunskaper de har med sig sedan tidigare. Lexia har 1200 övningslistor att välja bland och ett 80-tal grundövningar i svenska.

Det faktum att alltmer teknik flyttar in i mobiltelefonerna är goda nyheter för den som har läs- och skrivsvårigheter. Forskningen visar att appar och spel ger bra övning. De som har tittat närmare på detta menar dock att kombinationen av traditionell bildning och ny teknik är det bästa. Att läs- och skrivträna intensivt de första tre åren i skolan är en god början, men är det problem i åk 4, är det en god idé att ta hjälp av den assisterande tekniken. Elever som hänger med, tycker det är roligare att gå till skolan. Men naturligtvis är det viktigt att såväl lärare som föräldrar läser på och lär sig hitta mer specialiserade dyslexi-hjälpmedel och i vilket skede de bör användas.