Vill du få ert företag att synas på långt håll? Eller kanske stå ut från närliggande verksamheter? Då är pyloner, även kallat stolpskyltar ett bra alternativ. En pylonskylt är flera meter hög och kan vara designad med LED-belysning som väcker ännu mer uppmärksamhet. Vi listar vanliga företag som använder sig av stolpskyltar för att locka in potentiella kunder. 

4 olika verksamheter som använder sig av stolpskyltar

Många företag som använder sig av stolpskyltar vill synas på ett längre avstånd. Vi listar 4 olika typer av företag som många gånger använder sig av pylonskyltar. 

Bensinmackar

Det första många tänker på är bensinmackar. De höga och blickfångande skyltarna visar tydligt att du närmar dig en bensinmack samtidigt som priserna för bensin, diesel och etanol är synliga. Dels är det hjälpsamt för bilister som behöver tanka, men det får även förare att välja just den bensinmacken framför andra. 

Restauranger

Många restauranger som ligger intill vägen eller i större industriområden behöver investera i en stor och iögonfallande skylt för att locka besökare. Vanligtvis finns ett flertal restauranger vid dessa områden, och om man inte har en pylonskylt syns man inte bland konkurrenterna. 

Industrier

Många industrier använder sig av pyloner för att synas. Dels i ett vägledande syfte men också i ett marknadsföringssyfte. Varumärket stärks varje gång en individ känner igen loggan, och att ha stora skyltar som syns intill motorvägen är ett sätt att öka synligheten. Skyltar är trots allt en stor del i ett företags varumärkesbyggande. 

Kommuner

Många kommuner använder sig av stolpskyltar, men ofta med ett annat syfte än de kommersiella företagen som nämnts ovan. I parker används de ofta i ett orienterande syfte med kartor och information, och vid kommungränsen är de vanliga för att visa vart man är. 

Att tänka på vid installation av en pylonskylt

Att installera pylonskyltar kräver experthjälp. För det första krävs det bygglov, och för det andra behövs en väl uträknad konstruktion. Den höga skylten ska kunna bära under alla väderförhållanden och andra påfrestningar utan att det kan ske någon skada. Dessutom ska konstruktionen och installationen kunna ske på ett säkert sätt. Det finns flera skyltföretag som erbjuder pyloner och skyltar i Stockholm som tar hand om allt från design till installation.

Pylonskyltar för företags överlevnad

Idag finns det stora pyloner och skyltar i Stockholm, Göteborg och alla Sveriges städer, och det är nödvändigt för många verksamheters överlevnad. Vid stora samlingsplatser och industriområden finns det en mängd olika restauranger och andra verksamheter som konkurrerar om samma kunder. 

För en del verksamheter är det nödvändigt med pyloner, medan för andra är det helt irrelevant. Oavsett så är snygga och blickfångande skyltar A och O i dagens konkurrenskraftiga klimat.