Vilka försäkringar finns det på marknaden?

glad familj | Bizbay

Det finns en mängd olika försäkringar därute. Vissa är helt nödvändiga medan andra kan ge en extra trygghet om du vet med dig att du är lite extra orolig av dig. Fortsätt läsa för att få reda på vilka försäkringar det finns, vilka försäkringar man bör ha som privatperson och vilka försäkringar man bör ha som egenföretagare. 

Vilka försäkringar bör man ha som privatperson?

Innan vi kan börja prata om vilka försäkringar man bör ha som privatperson måste vi rada upp vilka försäkringar det finns.  

Exempel på försäkringar:

  • Boendeförsäkringar som till exempel hem-, villa-, eller fritidshusförsäkringar.
  • Fordonsförsäkringar som till exempel bil-, moped-, eller motorcykelförsäkringar.
  • Personförsäkringar som till exempel olycksfalls-, sjuk-, barn-, eller inkomstförsäkringar.
  • Reseförsäkringar som till exempel avbeställningsskydd eller separata reseförsäkringar.
  • Djurförsäkringar som till exempel hund-, katt-, eller hästförsäkringar.

Vilka övriga försäkringar finns det då? Andra skydd på marknaden är till exempel produktförsäkringar och båtförsäkringar. 

Viktiga försäkringar för privatpersoner

Så vilka försäkringar är värda att ha? Det beror förstås på vem du är och vad du har för behov. Oavsett vem du är eller var i Sverige du bor, så bör du ha en hemförsäkring. Det gäller även om du hyr i andra hand.

Beroende på boendeform bör du även välja till villaförsäkring som täcker skador på själva bostaden eller ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring om inte bostadsrättsföreningen redan har tecknat en gemensam försäkring för alla som bor i föreningen. 

För att skydda dig ekonomiskt vid sjukdom eller olycka som ger bestående men är det en mycket bra idé att teckna en sjuk-, och/eller olycksfallsförsäkring. 

Om du har barn bör du teckna en barnförsäkring för att skydda barnet ekonomiskt om han eller hon skulle drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall. Barn har ett sämre skydd via samhällets försäkringar än vuxna som arbetar. 

Har du husdjur är det en bra idé att teckna en djurförsäkring. Om din katt, hund eller häst blir sjuk eller skadad kan läkarvård bli en mycket dyr historia utan försäkring. 

Äger du en bil är det obligatoriskt att ha en trafikförsäkring (om inte bilen är avställd). För att få ersättning om bilen skadas behöver du ha en hel- eller halvförsäkring. 

Försäkringar som kan vara bra att ha

Om du har en lön över 33 000 kronor och har höga utgifter kan det vara en bra idé att teckna en inkomstförsäkring för anställda. Försäkringen ger trygghet vid arbetslöshet genom att täcka upp till 80 % av glappet mellan a-kassans ersättning och din tidigare lön.

Vilka försäkringar bör man ha som egenföretagare?

Som företagare behöver du tänka lite extra på att skydda dig själv. Vilka försäkringar finns det då för egen företagare? Det ska vi snart berätta mer om.

Viktiga försäkringar för egenföretagare

Förutom att ha en hemförsäkring, olycksfallsförsäkring eller en trafikförsäkring (och försäkringar som skyddar barn och husdjur) ー är det smart att vara medlem i en a-kassa för att få ett visst skydd om företaget inte går så bra som du hoppats. 

För att skydda dig ekonomiskt är det också bra att teckna en pensionsförsäkring och en inkomstförsäkring för egenföretagare som täcker gapet mellan din a-kassa och din tidigare lön (om du tar ut mer än 33 000 kronor i månaden). 

Försäkringar som kan vara bra att ha

För att vara på den säkra sidan kan det också vara bra att skaffa en sjukavbrottsförsäkring som ersätter dig för fasta kostnader som exempelvis hyra vid sjukdom samt en försäkring som täcker kostnader för till exempel en vikarie. 

Nu vet du mer om vilka försäkringar det finns och kan välja den eller de som passar dina behov.